Nyctalus noctula - netopýr rezavý

15. 9. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - netopýr rezavý

Čeleď: Vespertilionidae – netopýrovití

Status: SO, IUCN: LC, BONN, BERN, EUROBATS, HD IV

 

Popis: Velký, mohutný netopýr. Délka těla 63–84 mm, předloktí 51–54 mm. Váha až 36 g. Tělo je pokryto rezavou srstí. Hlava je mohutná, s širokým čenichem. Okolí čenichu, očí a uši jsou černé - vytváří tak jakousi "masku". Ušní boltec zakulacený, tragus malý, ledvinovitého tvaru. Křídla jsou úzká, hnědočervená. Ocas poměrně dlouhý.

 

Možnost záměny: Od ostatních našich netopýrů ho rozeznáme poměrně snadno podle mohutné hlavy, čenichu a jednolitě rezavě zbarvené srsti. Záměna je možná s našimi dvěma zbývajícími druhy rodu Nyctalus - netopýrem stromovým (N. leisleri) a netopýrem obrovským (N. lasiopterus). Netopýr stromový je výrazně menší, hnědě zbarvený a netopýr obrovský naopak větší a navíc u nás velmi vzácný.

 

Rozšíření: Palearktický druh (Evropa až po Japonsko).

 

V ČR po celém území, mimo hory. Zejména v rybničních pánvích.

 

Biologie a ekologie: S tímto netopýrem se setkáme zejména v lesnatých oblastech, větších parcích a oblastech s vodními plochami. Vyhledává oblasti s dostatkem starých stromů, kde využívá stromové dutiny jako úkryty. Jedná se o typický dutinový druh. Letní kolonie čítají 20–100 jedinců. K letním koloniím samic s mláďaty se často přidružují i samci. V červnu samice rodí většinou 2 mláďata, která již následující podzim dospívají. Zimují ve skalních škvírách, velkých dutinách a vzácně v budovách - např. ve škvírách mezi prkny apod. Netopýr rezavý je znám svými dlouhými přelety, byl naměřen let až 2347 km. Na lov se vydává již při soumraku a s oblibou loví nad vodními plochami. Netopýr rezavý má nejpronikavější hlas ze všech našich netopýrů, který je dobře slyšitelný i lidským uchem. Dožívá se až 8 let.

 

Ochrana a význam: Netopýr rezavý patří k našim běžnějším druhům netopýrů. Je zařazen do Bonnské konvence (Dohoda o ochraně stěhovavých a volně žijících druhů) a EUROBATS - Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů. V současné době ubývá jeho přirozených úkrytů - starých stromových dutin, a proto je vhodné instalovat netopýří budky.

 

 

Literatura: 

 

Anděra M., Gaisler J. (2012): Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. - Academia, Praha.

 

Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. - Mladá fronta, Praha.

 

Andreas M., Cepáková E., Hanzal V. (2010): Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. - AOPK ČR, Praha.