Nigella arvensis - černucha rolní

2. 8. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Nigella arvensis L.  černucha rolní

Syn.: Nigella agrestis J. et C. Presl

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité

Status: C1

 

Popis: Nevysoké byliny se vzpřímenými, lysými lodyhami do 30 cm výšky. Přízemní listy 13x členěné, s úkrojky čárkovitě kopinatými, v době květu zasychajícími. Lodyžní listy 23x peřenosečné. Květy jednotlivě, okvětní lístky obsrdčité, na vrcholu zašpičatělé, bílé či mírně modrající, na bázi se zelenými žilkami. Nektariové lístky žlutozelené, s nafialovělými žilkami. Plodem je okrouhlá tobolka s trojhrannými semeny.

 

Možná záměna: Jediný původní zástupce rodu černucha na našem území. Občas se můžeme setkat s pěstovanými druhy černuchou damašskou (Nigella damascena), která má pod květem přeslen listenů a obvykle modré květy a černuchou setou (Nigella sativa), která má na rozdíl o černuchy rolní (Nigella arvensis) drsně chlupaté lodyhy.

 

Rozšíření: Druh s centrem rozšíření ve střední a východní části mediteránní oblasti, odkud výskytem přesahuje do severní Afriky, JZ Asie a dále na sever do Evropy. V atlantských oblastech Z a S Evropy však zcela chybí nebo pouze zplaňuje, stejně jako na Pyrenejském poloostrově.

 

V České republice je výskyt vázán na planární až kolinní polohy především v termofytiku a mezofytiku, častěji lze nalézt především na jižní Moravě. V současné době patří mezi nejvýrazněji ustupující plevelné druhy.

 

Ekologie: Černucha rolní je klasickou ukázkou druhů, který je názýván plevelem na polích, především v obilovinách. Rovněž se vyskytuje na úhorech, rumištích, ruderalizovaných místech podél cest. Je výrazný heliofyt, preferující výhřevná a suchá stanoviště, na různých typech půd, častěji na půdách jílovitých a písčitých. Součást vegetace sv. Caucalidion lappulae.

 

Terofyt kvetoucí v červnu až do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není zákonem chráněný, v Červeném seznamu je ovšem vedený jako kriticky ohrožený. Efektivní ochrana plevelných druhů není možná. Jejich rapidní ústup z naší krajiny je spojen především s různými agrotechnickými postupy, chemizací a hlubokou orbou na polích. Černucha rolní je pouze jedním z mnoha příkladů druhů, které se z běžných staly kriticky ohroženými.

 

 

 nigella_arvensis nigella_arvensis2 nigella_arvensis1

 

Literatura:

 

Chrtková A. (1988): Nigella L. – černucha. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 379–380, Academia, Praha.