Natrix natrix - užovka obojková

10. 7. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková

Čeleď: Colubridae - užovkovití

Status: O, LC, IUCN: LC, BERN III

 

Popis: Užovka obojková je naším nejhojnějším hadem. Samice dosahuje velikosti až 130 cm , samec až 90 cm. Optimální vzrůst je však asi 70-100 cm. Zbarvení užovky je dost variabilní, většinou se jedná o kombinaci barev. Převažuje šedozelená, hnědá, hnědočerná. Ojediněle se může objevit i černý jedinec, což je melanická forma tohoto druhu. Hlava je tmavší než tělo, štítky na horním rtu jsou bělavé. Za hlavou jsou charakteristické žluté až žlutooranžové půlměsíce. Břicho je černobíle nebo černošedě skvrnité, může být však i černé.

 

Možná záměna: Standardně vyhlížející jedinec je nezaměnitelný. V případě nejasností pak určujeme dle štítků piley a počtu zaočních štítků (postocularia) a předočních štítků (praecularia).

 

Výskyt: Užovka obojková se vyskytuje skoro po celé Evropě, mimo Irsko, Skotsko, S Norsko a Rusko (od 67° s. š.). Byla pozorována i v S Africe (Maroko, Alžír) a na blízkém východě (Izrael, Turecko, Írán). V ČR se vyskytuje na 84 % území.

 

Biologie a ekologie: Obývá převážně lokality s nějakým vodním biotopem. Nemá speciální nároky na typ biotopu (rybníky, slepá ramena, tekoucí říčky, zatopené lomy). Osídluje i území bez tekoucích a stojatých vod. Přítomnost vodního toku či nádrže není nutná ani pro užovku samotnou, ale z hlediska výskytu její hlavní potravy, obojživelníků. Vyskytuje se od nížin po hory (až 1000 m n. m.). Zimuje na souši, od října až listopadu do dubna. K páření dochází v květnu. Samice klade vejce s kožovitým obalem do štěrbin, pod kameny a do tlejících zbytků rostlin. Potravou užovky jsou nejčastěji obojživelníci, dále drobné rybky, plži, myši a větší hmyz. U všech užovek rodu Natrix je popsána tzv. tanatóza (předstírání smrti). Jedná se o pasivní druh obrany. Jedinec vypustí páchnoucí sekret, který si rozetře po těle. Pak se převrátí břichem vzhůru, otevře tlamu a nechá z ní vytékat sliny a někdy i trochu krve. Tvoří tak dojem rozkládajícího se živočicha.

 

Význam a ochrana: V dřívějších dobách velmi hojný had, dnes se předpokládá až 10% úbytek populací v ČR. Hlavními příčinami poklesu jsou: úbytek přirozených lokalit, úbytek potravy, kterou tvoří hlavně obojživelníci, úbytek vhodných míst pro kladení vajíček. Z toho vyplývá, že hlavním úkolem ochrany tohoto druhy, by mělo být obnovení přirozených lokalit, které pomohou jak užovkám, tak obojživelníkům. Také se osvědčilo sečení pobřežní vegetace a tvorby kupek sena pro kladení vajíček. Užovce obojkové zatím ale nehrozí přímé ohrožení.

 

Taxonomická poznámka: V ČR se vyskytuje poddruh Natrix natrix natrix - užovka obojková severní.