Myotis alcathoe - netopýr Alkathoe

2. 12. 2011 vytvořil Zdeněk Mačát

Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 - netopýr Alkathoe

Syn.: netopýr menší, netopýr nymfin

Řád: Chiroptera - letouni, Čeleď: Vespertilionidae - netopýrovití

Status: SO, IUCN: DD, EUROBATS

 

Popis: Netopýr Alkathoe je malý druh netopýra. Délka předloktí nepřesahuje 32,5 mm a hmotnost dospělého jedince se pohybuje okolo 4-5 g. Zbarvení je důležitým určovacím znakem. Srst je hnědá, často rezavá a postrádá výrazné kontrastní nažloutlé melírování. Zbarvení okolí očí je často světlé, v některých případech až růžové a bez srsti. Výrazným určovacím znakem jsou světlé ušní boltce, které jsou uvnitř zcela bledé, stejně jako tragus (ušní záklopka).

 

Možná záměna: Netopýr Alkathoe byl popsán z taxonomické skupiny netopýra vousatého (Myotis mystacinus). Z této skupiny jsou nám známi dva druhy, s nimiž je možné netopýra Alkathoe zaměnit. Jejich vzájemná determinace není moc jednoduchá, ale přesto existují dobré determinační znaky. Mezi výše zmiňovanou skupinu patří druhy: netopýr Alkathoe, netopýr vousatý a netopýr Brandtův (Myotis brandtii). Netopýr Alkathoe je nejmenším druhem této skupiny, u n. vousatého je předloktí dlouhé 33-35 mm u n. Brandtova pak 34-37 mm. U netopýra Alcathoe zcela chybí tmavá oční maska, kterou mají zbylé dva druhy. Stejně tak mají oba druhy černý tragus i ušní boltce. Netopýr Brandtův navíc jako jediný z této skupiny nemá vedlejší hrot na horních 4. premolárech. Dobrými určovacími znaky mezi samci je i tvar penisu. V případě nejasnosti determinace odchyceného druhu je dobré kontaktovat odborníky.

 

Rozšíření: Jako typovou lokalitou netopýra Alkathoe je uváděno Řecko. Druh je ale rozšířen ve více částech Evropy. Uváděné jsou nálezy ze severu Španělska, Francie, Německa, jihu Švédska, ČR, Slovenska, Maďarska, Bulharska a Řecka. Z dalších zemí jsou pak uváděny většinou nálezy v nižších jednotkách či okolo deseti jedinců (Rakousko, Itálie, Chorvatsko, Švýcarsko a další).

 

V České republice byl jeho výskyt zaznamenán v roce 2005 v Lánské oboře (CHKO Křivoklátsko), později z území NP Podyjí. V současnosti jsou nálezy netopýra Alcathoe soustředěny do několika oblastí. Do již zmiňovaného Křivoklátska, Znojemska, dále z Českého krasu a obou moravských úvalů, včetně Moravské brány, vše do 400 m n.m.

 

Biologie a ekologie: Ekologie netopýra Alkathoe není zcela prozkoumána. Pokusíme se však shrnout současné poznatky. Netopýr Alkathoe je převážně lesním druhem netopýra. Obývá lesní dlouhověké porosty. Většina denních úkrytů se nachází ve vyšších partiích stromu v podélných puklinách. V období letních měsíců se druh vyskytuje v koloniích, které mohou čítat až 80 jedinců. Zimují však pravděpodobně jednotlivě. Lov potravy probíhá v lesním komplexu (letní měsíce) a ve volné krajině – břehové linie, zahrady (podzimní měsíce). U netopýra Alkathoe nebyly zatím pozorovány synantropní tendence. Druh lze také považovat za bioindikačně významný, neboť obývá zachovalé listnaté lesy.

 

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k biotopovým narokům netopýra Alkathoe je potřeba chránit současné lokality výskytu (zachovalé listnaté lesy), je totiž možné je takto specifické nároky na výskyt mohou být projevem druhu vzácného s reliktním charakterem výskytu. Velmi důležité bude studium ekologie biologie tohoto druhu.