Myosoton aquaticum - křehkýš vodní

23. 6. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Myosoton aquaticum (L.) Moench - křehkýš vodní  

Syn.: Cerastium aquaticum L., Stellaria aquatica (L.) Scop., Malachium aquaticum (L.) Fries.  

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá bylina s dlouhými, poléhavými až vystoupavými, křehkými lodyhami. Listy jsou obvykle vejčité, zašpičatělé, na bázi uťaté až srdčité, přisedlé až řapíkaté, na stonku postaveny vstřícně. Květenství jsou vidlanovitá, tvořená bílými, pětičetnými květy. Korunní lístky jsou hluboce dělené, čnělek je 5, tyčinek 10, prašníky jsou za zralosti slaběě nafialovělé nebo namodralé. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Od podobných druhů rodu ptačinec (Stellaria) ho lze odlišit podle počtu čnělek. Zástupci tohoto rodu mají 3 čnělky. Od zástupců rodu rožec (Cerastium) například podle listů, které jsou u křehkýše výrazně širší.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, rostoucí téměř po celé šíři mírného pásu obou kontinentů. V Evropě kromě nejextrémnějších severních poloh a nejjižnějšího Středomoří.

 

V ČR se vyskytuje hojně až roztroušeně v termofytiku a mezofytiku, od nížin zhruba do 780 m n. m.

 

Ekologie: Křehkýš vodní je druhem vlhkých, často člověkem ovlivněných či narušených biotopů. Roste na březích vodních toků, v pobřežních křovinách, ve vlhčích příkopech podél cest, na březích rybníků, na opuštěných deponiích zeminy, ve vlhčích městských křovinách a dokonce také ve vlhčích lesích a na jejich okrajích. Na vlhkých a na živiny a dusík bohatých půdách. Je diagnostickým druhem společenstev svazů Alnion glutinosae (bažinné olšiny) a Bidention tripartitae (ruderální břehové porosty).

 

Hemikryptofyt, kvetoucí často od května do září či října.

 

 

 

Literatura:

 

Dvořáková M. (1990): Myosoton Moench – křehkýš. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 134–135, Academia, Praha.