Myosotis sylvatica - pomněnka lesní

27. 5. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Myosotis sylvatica Hoffm. – pomněnka lesní
Syn.: Myosotis myriantha Domin, Myosotis popovii Dobrocz., Myosotis pyrenaica Pourr., Myosotis alpestris subsp. pyrenaica (Pourr.) Litard.
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé trsnaté lodyhy s vícehlavým oddenkem a vystoupavými, bohatě větvenými, 20–40 cm vysokými, hustě chlupatými lodyhami, po odkvětu s přízemní růžicí listů. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, s čepelí eliptickou až obvejčitou, na bázi dlouze sbíhavou, na vrcholu zaokrouhlenou. Lodyžní listy jsou přisedlé, s čepelí vejčitou, obvejčitou až eliptickou, na vrcholu zaokrouhlenou až špičatou, oboustranně hustě chlupaté. Květenství jsou mnohokvěté vijany bez listenů, s květními stopkami odstálými, stejně dlouhými jako kalich. Kališní lístky jsou srostlé, za plodu opadávající, kališní trubka je na bázi zaokrouhlená, pokrytá háčkovitými chlupy. Koruna je kolovitá, s krátkou korunní trubkou, světle modrá, uprostřed s bělavou až žlutavou pakorunkou. Plodem jsou široce vejcovité tvrdky.

Možná záměna: Pomněnka lesní se od většiny našich druhů pomněnek odlišuje svou vytrvalostí, po odkvětu vyvinutou listovou růžicí, hluboce dělenými kalichy a velkými korunami. Jediným druhem, který má tuto sadu znaků je pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla), od které se p. lesní liší přítomností háčkovitých chlupů na kalichu a širokými lodyžními listy.

Rozšíření: Pomněnka lesní roste v mírném pásu Eurasie, od Skotska a Anglie po střední Asii. Na sever v Evropě přirozeně zasahuje po Dánsko a Polsko, na jih pak do severní Itálie a na sever Balkánského poloostrova. Zavlečena byla do Skandinávie, Severní Ameriky, řady afrických zemí a na Nový Zéland.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do subalpínského stupně, až do nadmořských výšek okolo 1400 m n. m. Těžiště jejího rozšíření na našem území leží především ve středních polohách, častá je však i v lesnatých územích termofytika.

Ekologie: Vlhkomilnější lesní druh, který roste především v bučinách, suťových lesích a na pasekách, vzácněji také v dubohabřinách a světlých doubravách, ve vysokostébelných subalpínských nivách a trávnících, na humózních, kamenitých i hlinitých půdách.

Hemikryptofyt, který kvete od května do června.

Význam: Pěstuje se jako okrasná trvalka.

Taxonomická poznámka: Velmi proměnlivý druh blízký pomněnce úzkolisté a také p. vysokohorské (Myosotis alpestris), která se ještě v první polovině 20. století vyskytovala na polské straně Krkonoš. V rámci areálu p. lesní je rozeznáváno 5 poddruhů, na našem území se vyskytuje jen nominátní subsp. sylvatica.

 

 

Literatura:

Štěpánková J. (2000): Myosotis L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 216–234.