Myosotis ramosissima - pomněnka chlumní

13. 4. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Myosotis ramosissima Schultes – pomněnka chlumní

Syn.: Myosotis hispida Schlecht.; M. filiformis Schleicher; M. aprica Opiz in Bercht. et Opiz

Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s tenkými kořeny, od báze větvenou, rovnými chlupy hustě chlupatou lodyhou, vysokou obvykle 20–30 cm. Listy obkopinaté, zaokrouhlené, na obou stranách hustě odstále chlupaté; dolní listy nahloučené v růžice. Květenství větvené, bez listenů; květní stopky za plodu 2–3 mm dlouhé, rovnovážně odstálé, nanejvýš zdéli kalicha. Kalich trubkovitý, s háčkovitými chlupy; koruna z kalicha nevyčnívá, nálevkovitá, bělá; korunní lem světle modrý. Tvrdky vejcovité, hnědé.

 

Možná záměna: Habitem podobná je pomněnka tuhá (Myosotis stricta), která má v květenství přítomné listeny, její plodní stopky jsou nápadně krátké a na bázi lodyhy jsou přítomny i háčkovité nebo obloukovitě prohnuté chlupy. Podobná je též pomněnka rolní (M. arvensis), která je robustnější, má spodní plodní stopky až 2krát delší než kalich, dlouhé 5–7 mm a tvrdky za zralosti černé.

 

Rozšíření: Druh převážně s evropským areálem, vyjma nejsevernějších oblastí Skandinávie, s přesahem do severní části Afriky, Malé Asie a na Blízký východ. Roste též na Kavkaze. Jako nepůvodní druh je znám z Nového Zélandu a ze Severní Ameriky.

 

Na českém území má těžiště výskytu v teplých oblastech termofytika a mezofytika. Do oreofytika nezasahuje. Vyhýbá se rovněž chladnějším pahorkatinám a rozsáhlejším lesnatým oblastem.

 

Ekologie: Pomněnka chlumní preferuje nezapojená a mezernatá stanoviště v suchých výslunných stráních, na úhorech, mezích, v lomech, při okrajích cest a železničních kolejí. Roste především na suchých substrátech s různou reakcí pH.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od dubna do května.

 

 

 

Literatura:

 

Štěpánková J. (2000): Myosotis L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha, 216–234.