Muscicapa striata - lejsek šedý

24. 6. 2020 vytvořil Zdeněk Mačát

Muscicapa striata (Pallas, 1764) – lejsek šedý

Řád: Passeriformes – pěvci, čeleď: Muscicapidae – lejskovití

Status: O, IUCN: LC

 

Popis: Lejsek šedý je drobný pěvec, o něco málo menší než vrabec. Dospělý jedinec dosahuje velikosti 13-15 cm s rozpětím křídel mezi 23 a 25 cm. Hmotnost lejska šedého se pohybuje okolo 16 g. Zbarvení je méně nápadné a dominuje mu šedá barva. Shora je lejsek šedohnědý, na spodní straně těla (hrdlo, prsa a břicho) šedobílý s hnědým podélným čárkováním, na celém těle pak s podélným tmavým skvrněním. Hlas lejska šedého si můžete poslechnout zde.

 

Možná záměna: Lejska šedého je možné zaměnit s mladými a nevybarvenými jedinci ostatních druhů lejsků. Ve většině případů je dobrým určovacím znakem zbarvení spodní strany těla, kdy jediný lejsek šedý má hnědé podélné čárkování

 

Rozšíření: Eurasijský druh pěvce. Centrem rozšíření je Evropa (mimo některé ostrovy ve Středozemním moři a Krym), dále je rozšířen do severozápadní Afriky, na východě nejdále zasahuje do středu jižního Ruska a Mongolska. Jižní hranici rozšíření tvoří severní Turecko a podkavkazké republiky, částečně se vyskytuje v Íránu a středoasisjkých republikách. Lejsek šedý je tažný druh zimující v tropické a jižní Africe. Většina středoevropské populace táhne přes Itálii nebo Balkán.

 

V ČR jde o pravidelně hnízdící druh, který se vykytuje na většině území. Početnější je více v nižších a středních polohách. Ze zimoviště přilétá od konce dubna do počátku května. Odlet probíhá během srpna a září.

 

Biologie a ekologie: Vyskytuje se jednotlivě na okrajích porostů listnatých dřevin nebo v zahradách, alejích a sadech. Hnízdění probíhá jednotlivě, tok i páření se odehrává na vyvýšeném místě. Hnízdo je postaveno na pevné podložce a oporou minimálně z jedné strany. Nejčastěji jsou hnízda umístěna na stromě (v polodutinách a paždí větví u kmenu) nebo v keři, méně často pak na budovách nebo jiných vhodných místech. Pro stavbu hnízda využívá samice lejska kořínky, stébla a úzké listy. Hnízdo bývá plošší a při pohybu mláďat uvnitř dochází k jeho částečnému sešlapání. Hnízdění probíhá od května do července. Samice klade nejčastěji 4-5 vajec, na kterých sedí přibližně 14 dní a samec ji průběžně krmí. Potrava je složena výhradně z živočišné složky. Nejčastěji jde o létající hmyz (dvoukřídlí, motýli, menší brouci nebo rovnokřídlí). Lejsek šedý sedává na vyvýšených předmětech nebo holých větvích. Z těchto míst prudce vyletuje za hmyzem, který obratně loví.

 

  


Literatura:

 

Cepák J. a kolektiv (2008): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. - Aventinum, Praha

 

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/II. - Academia, Praha.
Svensson L., Grant P. J. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka. - Svojtka, Praha.

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/II. - Academia, Praha.


Svensson L., Grant P. J. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka. - Svojtka, Praha.