Monachoides incarnatus - vlahovka narudlá

12. 8. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) – vlahovka narudlá

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži

Status: běžný druh

 

Popis: Šířka ulity je 12-16 mm, výška 9-11 mm. Ulita je kulovitá, mírně stlačená s širokým kuželovitým kotoučem. Zbarvení ulity je šedohnědé s tmavšími skvrnami, ulita je matná a zrnitá. Pysk ustí ulity je typicky narůžovělý (odtud český název). Tělo je poměrně tmavé, šedočerné.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s ostatními vlahovkami (v ČR 3 druhy). Zvláště podobná je vlahovka karpatská (Monachoides vicina), která má ulitu hrubě zrnitou a nemá narůžovělý pysk ústí.

 

Rozšíření: Evropský druh – střední Evropa, Francie.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Vlahovka narudlá se vyskytuje v různých lesních biotopech. Nejčastěji ji zastihneme v listnatých lesích, v sutích, často v okolí potoků a vlhkých skal. Obývá také různé druhotné biotopy jako lomy, zahrady nebo parky.

 

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.