Monacha cartusiana - tmavoretka bělavá

18. 9. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) – tmavoretka bělavá

Čeleď: Hygromiidae – vlahovkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Šířka ulity je 9-17 mm, výška ulity 6-10 mm. Ulita je kulovitá, mírně stlačená a poměrně tenkostěnná. Ústí je široké a eliptické. Zbarvení ulity je světle hnědá až béžová, u mladších jedinců téměř průhledná s bílými skvrnami a pruhy. Okolo ústí je typická bílá páska s hnědým okrajem. V ČR nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Atlansko-mediterání druh – původně Středomoří a západní pobřeží Evropy, dnes se šíří po celé Evropě.

 

V ČR v teplejších oblastech a v okolí velkých měst.

 

Biologie a ekologie: Tmavoretka bělavá obývá otevřené biotopy, často druhotného charakteru, jako jsou ruderály, zahrady, městské trávníky, silniční náspy, křovinaté stráně, ale i stepi a nivní louky. Často ji najdeme na bylinné vegetaci.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.