Miramella alpina - saranče horská

6. 1. 2012 vytvořil Filip Trnka

Miramella alpina - saranče horská (Kollar, 1833)

Syn.: Kisella alpina (Kollar, 1833)

Čeleď: Acrididae - sarančovití

Status: VU

 

Popis: Velikost je těla 18-30 mm, samci jsou menší velikosti. Délka krytek je 2-4,5 mm, jsou známy squamipterní, brachypterní i makropterní jedinci. Délka kladélka samic je 0,8-2 mm. Zbarvení je jasně zelené s černými pruhy. Zadní stehna jsou na spodní straně červená, zadní holeně jsou růžové.

 

Rozšíření: Evropský druh (střední, jižní a východní Evropa). Od Španělska přes Francii a Itálii do střední Evropy (Švýcarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Maďarsko) a na jih Chorvatsko a Černá hora.

 

V ČR velmi vzácný druh a glaciální relikt, který se vyskytuje pouze v Jeseníkách (Pradědská pahorkatina) a v jižních Čechách (Šumava, Brdy a Třeboňsko).

 

Biologie a ekologie: Dospělci od července do prvních mrazíků. Saranče horská nachází vhodné podmínky  v subalpínském stupni (Jeseníky), kde osidluje primární bezlesí nebo horské louky, ale reliktně se vyskytuje i na rašeliništích (jižní Čechy) nebo jiných vlhkých a studených místech. Jako většina druhů sarančat je nevybíravým herbivorem.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR veden jako zranitelný druh (VU). V ČR má omezený areál a historicky byla vždy vzácným a lokálním druhem. Je třeba územně chránit lokality, kde se tato saranče vyskytuje a udržovat je managementovými opatřeními (především udržet stanovitě otevřené; sečením, pastvou a vyřezáváním náletu). V budoucnu je tento druh potencionálně ohrožen oteplováním a tím pádem změnou struktury biotopů.

 

Taxonomická poznámka: V ČR se setkáme s nominátní subspecií M. a. alpina, M. a. subalpina se vyskytuje ve Francii a Španělsku.