Minuartia caespitosa - kuřička hercynská

15. 7. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Minuartia caespitosa (Willd.) Degen - kuřička hercynská

Syn.: Alsine verna subsp. collina Čelak.; Arenaria caespitosa Ehrh. ex Willd.; Minuartia verna subsp. collina (Čelak.) Domin; Minuartia verna subsp. hercynica (Willk.) O.Schwarz

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité

Status: C1

 

Popis: Vytrvalá, trsnatá bylina, trávozeleně zbarvená, často se zdřevnatělou bází, olistěnými sterilními lodyhami. Lodyhy vystoupavé až přímé, do 15cm vysoké. Listy čárkovitě kopinaté, ploché, lysé, 3žilné. Listy na květonosných lodyhách vytváří 2-6četné svazečky. Květy bílé, v koncových 3-7květých vidlanech, často však jednotlivé. Kališní lístky s blanitým lemem, roztroušeně žláznaté, 3žilné. Prašníky před vypylením sytě růžové, po vypylení tmavě fialové. Plodem jsou vejcovité tobolky delší než kalich. Boky semen hrbolkatě vrásčité.

 

Možná záměna: V České republice zaměnitelná s ostatními druhy sect. Polymechana a to především s druhem Minuartia smejkalii. Oba druhy se odlišují areálovou distribucí, ekologicky, semeny a kališními lístky, rovněž barevným nádechem lodyh.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým, disjunktivním areálem zahrnujícím západní a střední Evropu v podobě několika izolovaných arel - Východní Belgie, SZ Německo, Vestfálsko, pohoří Harz a severní Čechy.

 

V České republice se nachází východní hranice celkového areálu. Kuřička hercynská se vyskytovala na 2 mikrolokalitách v severních Čechách. Jednak u Bělé pod Bezdězem (kde nebyl  výskyt několik let potvrzen) a dále na Hradčanských stěnách u Mimoně, kde je výskyt soustředěn v okolí Jelení skály a Jeleního vrchu.

 

Ekologie: Druh preferující skalnaté svahy, terasy, štěrbiny v pískovcových územích, méně často už v rozvolněných travnatých porostech a písčinách světlých borovicových porostů.

 

Chamaefyt kvetoucí od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není zařazen mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném a černém seznamu je však veden jako kriticky ohrožený především v důsledku celkové vzácnosti výskytu na našem území.

 

Taxonomická poznámka: Kuřička hercynská spadá do širšího okruhu Minuartia verna agg. a právě s druhem Minuartia verna s. str. a Minuartia rubella je blízce příbuzná. V západoevropských státech je jí spíše přiřazována úrověň poddruhu Minuartia verna subsp. hercynica (Willk.) O.Schwarz.

 

 minuartia-caespitosa-1 minuartia_caespitosa2 minuartia_caespitosa3

 

Literatura:

 

Dvořáková M. (1990): Minuartia L. – kuřička. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 101–109, Academia, Praha.