Microthlaspi perfoliatum - penízek prorostlý

7. 2. 2018 vytvořil Michal Hroneš

Microthlaspi perfoliatum (L.) F. K. Mey. – penízek prorostlý
Syn.: Thlaspi perfoliatum L., Noccaea perfoliata (L.) Al-Shehbaz, Thlaspi neglectum Crép., Thlaspi improperum Jord.
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité
Status: běžný druh

Popis:
Jednoleté rostliny bez sterilních růžic a s přímou, 7–20 cm vysokou, slabě ojíněnou, lysou lodyhou. Listy přízemní růžice mají řapíky obvykle kratší, než je obvejčitá až eliptická čepel. Lodyžní listy jsou vejčité až vejčitě kopinaté, celokrajné nebo na okraji s několika zuby, přisedlé, ouškatě objímavé, často sivé. Květenství je jednoduchý hrozen, složený z většího počtu drobných bělavých květů. Kališní lístky jsou eliptické, žlutavě až červenavě zelené. Korunní lístky jsou obvejčitě klínovité. Prašníky jsou i po vypylení žluté. Plodem je široce srdčitá, lžícovitě prohnutá šešulka s širokým křídlatým lemem ukrývající 6 žlutohnědých semen.

Možná záměna: Nezaměnitelný druh české flóry. Od morfologicky vzdáleně podobných penízků z rodu Noccaea se penízek prorostlý liší mimo jiné krátkými čnělkami, listovými růžicemi za plodu obvykle odumřelými a nápadně ouškatě objímavými lodyžními listy

Rozšíření: Přirozeně se vyskytuje se v celé Evropě kromě Skandinávie, Irska a Islandu, ve Švédsku je považován za nepůvodní. Dále roste v severní Africe, na Blízkém Východě a v Asii disjunktivně na východ po Pamír a Altaj. Zavlečen byl do Severní Ameriky.

V ČR se penízek prorostlý vyskytuje hojně v teplejších oblastech, vzácně vystupuje až do nadmořských výšek okolo 550 m n. m., kde se však vyskytuje pouze na minerálně bohatých substrátech, zejména vápencích.

Ekologie: Jednoletý, poměrně konkurenčně slabý druh, který roste na lehkých, minerálně bohatých, převážně bazických substrátech. Vyskytuje se především na suchých, výslunných místech bez zapojené vegetace jako jsou kamenité stráně, meze, okraje polí, vinice, úhory, ale i okraje cest a železniční náspy. Je diagnostickým druhem společenstev bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů svazu Alysso alyssoidis-Sedion.

Terofyt kvetoucí od března do dubna.

Taxonomická poznámka:
Penízek prorostlý představuje polyploidní komplex, v rámci něhož byla v poslední době vylišena řada nových druhů. U rostlin na našem území zřejmě převládá hexaploidní cytotyp a patří tedy k taxonu Microthlaspi perfoliatum s. str. Alespoň v jižních Čechách by se ale mohl vyskytovat také diploidní taxon M. erraticum, který se od M. perfoliatum s. str. liší řapíky listů přízemní růžice obvykle delšími než čepel a úzce srdčitými šešulkami.

 

 

Literatura:

Ali T., Schmuker A., Runge F., Solovyeva I., Nigrelli L., Paule J., Buch A.-K., Xia X., Ploch S., Orren O., Kummer K., Linde-Laursen I., Ørgaard M., Hauser T. P., Çelik A. & Thines M. (2016): Morphology, phylogeny, and taxonomy of Microthlaspi (Brassicaceae: Coluteocarpeae) and related genera. – Taxon 65: 79–98.

Dvořáková M. (2003): Thlaspi L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 171–179.