Mesotriton alpestris - čolek horský

26. 6. 2009 vytvořil Zdeněk Mačát

Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) - čolek horský

Syn.: Triturus alpestris (Laurenti, 1768), Ichtyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Čeleď: Salamandridae - mlokovití

Status: SO, NT, Bern III

 

Popis: Čolek horský je 5-11 cm velký druh ocasatého obojživelníka. Zbarvení patří mezi našimi druhy čolků mezi ty nejbarevnější. Samci jsou v době páření velmi pestře, někdy až kontrastně zbarveni. Břicho je v odstínech žluté, červené nebo oranžové, bez skvrn. Boky nesou dva pruhy, jeden je blankytně modrý, druhý je bílý až krémový a je plný drobných teček. Hřeb je modročerný, černý nebo hnědočerný. Hřbetní ploutevní lem je nízký, bledě žlutý s černými skvrnami. Zbarvení samice není zdaleka tak nápadné jako u samce. Jde spíše o maskovací zbarvení. Hřebet je většinou hnědý nebo tmavě modrošedý s výrazným mramorováním.

 

Možná záměna: Zaměnit čolka horského za jiného čolka žijícího u nás je velmi nepravděpodobné. Jeho nápadné zbarvení by měl rozlišit i naprostý laik.

 

Rozšíření: Evropský druh obojživelníka obývajícího střední, západní a jižní Evropu. Nevyskytuje se v Portugalsku, na Britských ostrovech, ve Skandinavii a v Pobaltí.

 

V České republice se vyskytuje převážně pahorkatinách a hornatinách. S čolkem horským se nesetkáme v dolním Povltaví, středním Polabí, středním Pomoraví a v západní části jižní Moravy.

 

Biologie a ekologie: V době vodního způsobu života vyhledává vodní nádrže spíše menších rozměrů s vegetací i bez ní. Velmi mnoho autorů pozorovalo čolka horského i v obyčejném rygolu po traktoru bez jakékoli vegetace. Samice v takovém případě klade vajíčka na dno nebo na předměty ve vodě (kameny, větvičky). I když je  č. horský označován za podhorský a horský druh je možné se sním setkat i v nadmořských výškách dosahujících sotva 250 m. V horách je jeho výskyt popisován i z výšek nad 1400 m n. m. Páření probíhá od dubna do června. Před samotným páření probíhají tzv. svatební tance. U čolka horského je mnohem jednodušší než u čolka obecního. Samec se postaví samici do cesty a pokud se zastaví i ona obtočí ji ocasem a kmitá jím. Běžnou potravou ve vodní fázi jsou larvy komárů a jepic, ale i vajíčka a pulci kuňek a skokanů. Na souši pojídá pavouky, plže, mnohonožky a mravence. Čolek horský se většinou dožívá 12 až 16 let.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožený jako většina ocasatých obojživelníků a to zanikáním vhodných biotopů a znečišťováním vhodných lokalit pro rozmnožování. Tvorba nových tůněk může napomoci ke stabilitě populací. Důležitá je také územní ochrana současných lokalit.

 

 mesotriton_alpestris1 mesotriton_alpestris2 mesotriton_alpestris3 mesotriton_alpestris4   mesotriton_alpestris5 mesotriton_alpestris_biotop6

 

Literatura:


Baruš V. & Oliva O. (eds.) (1992): Obojživelníci – Amphibia. Fauna ČSFR, sv. 25. – Academia, Praha.

 

Jeřábková L. & Zavadil V. (2020): Atlas rozšíření obojživelníků České republiky. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha.

 

Moravec J. (2019): Obojživelníci a plazi České republiky. – Academia, Praha.