Meconopsis cambrica - mákovník velšský

2. 11. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Meconopsis cambrica (L.) Vig. – mákovník velšský

Syn.: Papaver cambricum L.; Argemone cambrica (L.) Desf.; Cerastites cambricus (L.) Gray; Papaver flavum Moench; P. luteum Lam.; Parameconopsis cambrica (L.) Grey-Wilson; Stylophorum cambricum (L.) Spreng.; makovnice kambrická

Čeleď: Papaveraceae – mákovité

Status: přechodně zavlečený neofyt

 

Popis: Bylina s přímým, lysým, žlutý latex ronícím stonkem, vysokým 30–60 cm. Spodní listy dlouze řapíkaté, zpeřené, s úkrojky vejčitými až kopinatými, vespod sivými. Lodyžní listy spodním podobné, jen krátce řapíkaté. Květy vyrůstají na dlouhých stopkách z úžlabí horních listů, korunní lístky sírově žluté nebo oranžové (var. aurantiaca hort.); kališní lístky zelené, chlupaté, brzy opadávající. Plodem jsou protáhlé, podélně žebrované, lysé tobolky.

 

Možná záměna: Blízce příbuznými jsou máky (Papaver spp.), z nichž žádný český nemá žluté květy. Obecně se mákovník od máků liší bliznami na krátké čnělce, zatímco mákům blizny přisedají přímo na semeník a vytváří korunku. Rody se liší též v plodech, makovníky mají protáhlé tobolky. Podobné vzezření může mít také u nás nepůvodní rohatec žlutý (Glaucium flavum), který se vyznačuje tuhými listy, z nichž horní jsou objímavé a bradavčitými tobolkami.

 

Rozšíření: Západoevropský druh s výraznou atlantickou tendencí považovaný za boreo-temperátní prvek evropské květeny, který je glaciálním reliktem s refugii v oblasti Pyrenejí a na Britských ostrovech. Mimo původní areál se s oblibou pěstuje a zplaňuje. Jako nepůvodní druh je znám ze střední Evropy, Severní Ameriky, východní Asie a z Nového Zélandu.

 

V České republice byl doposud nalézán ojediněle a bodově na sv. Moravě, v západních a severních Čechách.

 

Ekologie: V přirozeném areálu osidluje vlhké, skalnaté lesy a stinné skály. Druhotně se objevuje na zdech a při jejich patách, při okrajích komunikací a pustnoucích místech.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

 

Literatura:

 

Pilát A. (1974): O makovnici kambrické. – Živa, 22(5): 174.

 

Valtueña F., Preston Ch. D. & Kadereit J. W. (2012): Phylogeography of a Tertiary relict plant, Meconopsis cambrica (Papaveraceae), implies the existence of northern refugia for a temperate herb. – Molecular Ecology, 21(6): 1423–1437.