Malacolimax tenellus - slimák žlutý

10. 7. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Malacolimax tenellus (Müller, 1774) - slimák žlutý

Čeleď: Limacidae - slimákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Menší slimák o velikosti 25-50 mm. Tělo bez ulity, měkké, žlutého zbarvení někdy až průsvitné. Tykadla a hlava jsou tmavší. Sliz má žlutavý nádech.

 

Možná záměna: Záměna je možná na první pohled se slimáčky z rodu Deroceras.

 

Rozšíření: Evropský druh - chybí na jihu a východě Evropy.

 

V ČR hojný druh v nížinách i horách.

 

Biologie a ekologie: Tento druh žije v různých typech lesů a lze se s ním setkat i ve smrkových monokulturách. Nejpočetnější bývá v listnatých lesích, zvláště v bučinách. Živí se houbami a různými rostlinnými zbytky. Žije v hrabance a pod padlými kmeny, vylézá zejména v noci a za deštivého počasí.

 

  

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.