Macrogastra ventricosa - řasnatka břichatá

13. 2. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) – řasnatka břichatá

Čeleď: Clausiliidae – vřetenatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Výška ulity 18–20 mm, šířka ulity 4,5 mm. Ulita je široce vřetenovitá až kyjovitá s poměrně štíhlým vrcholem, jemně rýhovaná. Ústí je čtyřhranně eliptické se slabým járkem, obústí je nápadně rozšířené s bělavým pyskem. V ústí jsou charakteristicky uspořádané desky, které tvoří strukturu podobnou ležícímu písmenu „K“. Zbarvení ulity je rohovitě hnědé. Tělo je šedavé.

 

Možná záměna: Díky své velikosti ji dobře odlišíme od ostatních našich vřetenatek. Jedná se o náš největší druh čeledi Clausiliidae.

 

Rozšíření: Evropský druh, který je rozšířen ve střední Evropě, Alpách, na severu Karpat a Balkánu.

 

V ČR roztroušeně v podhůří a na horách po celém území.

 

Biologie a ekologie: Řasnatka břichatá obývá vlhké listnaté lesy pahorkatin a hor, často v údolí potoků. Vyhledává stinná vlhká místa s vegetací, mrtvým dřevem a kameny. Žije v listovém opadu, pod kameny a kusy dřeva. Občas vylézá i na kmeny stromů.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.