Lymnaea stagnalis - plovatka bahenní

17. 12. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Lymnaea stagnalis (Linnaeus , 1758) - plovatka bahenní

Kmen: Mollusca - měkkýši, Třída: Gastropoda - plži

Status: běžný druh

 

Popis: Výška ulity 30-60 mm, šířka ulity 15-35 mm. Pravotočivá ulita je vejčitá s protáhlým ostrým vrcholem. Je poměrně tenkostěnná, křehká s jemným rýhováním. Ulita je světle hnědě zbarvena, často porostlá nánosy řas či částečky detritu. Poslední závit u ústí je nápadně rozšířen. Tělo je hnědé až šedé s lalokovitými tykadly.

 

Možná záměna: U nás dobře rozeznatelný, velký druh vodního plže. Mladé jedince lze zaměnit s ostatními plovatkami rodu Lymnea.

 

Rozšíření: Holearktický druh - Evropa, sever Asie, Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh, po celém území, v nížinách a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Plovatka bahenní obývá zejména dobře zarostlé stojaté vody, jako jsou rybníky, tůně, slepá ramena řek, mokřady a rákosiny. Vzácněji také v mírně tekoucích vodách. Dává přednost bahnitému dnu. Není náročná na kvalitu vody a najdeme ji i ve znečištěných vodách. Tento plž dýchá tzv. vodními plícemi, často ji nalezneme u hladiny kde za pomocí dýchacího otvoru (pneumostomu) nasává vzduch. Živí se převážně rostlinou potravou. Plovatka je obojetného pohlaví, v letních měsících kladou několik desítek vajíček ve slizovitém obalu, které lepí na vodní rostliny a ponořené předměty. Dožívá se 2 - 5 let.

 

 lymnea_stagnalis1 lymnea_stagnalis2 

 

Literatura:


Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroženía ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.