Lychnis viscaria - smolnička obecná

20. 8. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Lychnis viscaria L. - smolnička obecná

Syn: Steris viscaria (L.) Rafin., Viscaria vulgaris Bernh., Viscaria purpurea Wimmer, Viscaria viscosa Aschers.  

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité  

Status: běžný druh  

 

Popis: Vytrvalé, do 70 cm vysoké byliny s vícehlavým chudě větveným hlavním kořenem a přímými, chudě větvenými lodyhami, které jsou silně lepkavé, fialově či hnědočerveně naběhlé. Přízemní listy jsou úzké, většinou obkopinaté, zašpičatělé, na okraji krátce brvité, řapíkaté. Lodyžní listy jsou menší a užší, přisedlé, špičaté. Květenství je latnaté až lichopřeslenité. Květy jsou růžové až červenofialové, vzácně bílé. Plodem jsou elipsovité tobolky.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, kromě jižní Evropy a některých ostrovů. Vyskytuje se od Velké Británie na západě po západní Sibiř na východě, na sever až za polární kruh. Zavlečena byla do Severní Ameriky.

 

V ČR se vyskytuje především v teplejších oblastech (termofytikum, mezofytikum), vzácně stoupá i do vyšších hor. Lokálně chybí např. v Podkrušnohoří a na Žatecku či na severovýchodní Moravě.

 

Ekologie: Teplomilnější a suchomilnější druh, který roste na xerotermních až subxerotermních trávnících, lesních lemech, v řídkých listnatých lesích či na železničních náspech, na půdách mělkých, kamenitých, obvykle s kyselou reakcí.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od května do konce června.

 

Význam: Smolnička je zřídka vysazována jako okrasná rostlina.

 

 

 

Literatura:

 

Šourková M. (1990): Steris Adans. – smolnička. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 152–154, Academia, Praha.