Buglossoides purpurocaerulea - kamejka modronachová

14. 11. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Buglossoides purpurocaerulea  (L.) Johnston - kamejka modronachová  

Syn.: Lithospermum purpurocaeruleum L., Margarospermum purpurocaeruleum (L.) Opiz, Rhytispermum purpurocaeruleum (L.) Link, Lithospermum lucanum N. Teracc., Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub  

Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité  

Status: C3

 

Popis: Vytrvalé, 30-60 cm vysoké, hustě odstále chlupaté byliny s dlouhými plazivými oddenky a trsnatými lodyhami. Listy jsou kopinaté až úzce eliptické, protáhle zašpičatělé, tmavě až modrozelené, spodní řapíkaté, svrchní přisedlé. Květenství jsou vijanovitá. Květy jsou obvykle jasně nachově modré, vzácněji purpurově červené, fialové nebo bělavé. Plodem je bělavá tvrdka.

 

Možná záměna: Poměrně nezaměnitelný druh naší květeny. Záměna může nastat u bělokvětých jedinců. Ti se od bělokvětých druhů kamejek - kamejky lékařské (Lithospermum officinale) a kamejky rolní (Buglossoides arvensis), liší především přítomností sterilních poléhavých výběžků a palicovitým zakončením blizny.

 

Rozšíření: Kamejka modronachová je druhem s přibližně submediteránním areálem rozšíření. Roste především v teplejších oblastech Evropy (jižní a jihozápadní Evropa, střední Evropa), od Španělska na západě po Ukrajinu a Turecko na východě.

 

V České republice druh kopíruje svým rozšířením hranice českého i moravského termofytika. Vzácněji ho lze nalézt také v teplém mezofytiku, kam vystupuje především nivami a údolími větších vodních toků. Ohniska výskytu druhu se nacházejí ve středních Čechách, v Českém středohoří a na Moravě na Pavlovských vrších.

 

Ekologie: Druh rostoucí v řídkých listnatých lesích, na jejich okrajích, na lesostepích či na slunných stráních s roztroušenými křovinami, vzácněji také v řídkých a slunných starých sadech. Obvykle na kamenitých, sušších půdách s mírně zásaditou reakcí. Je diagnostickým druhem společenstev panonských dubohabřin (asociace Primulo veris-Carpinetum) a teplomilných doubrav (svaz Quercion pubescenti-petrae).

 

Hemikryptofyt až chamaefyt, kvetoucí od konce dubna do konce června.

 

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k tomu, že je kamejka modronachová v ČR omezena pouze na nejteplejší oblasti, je uvedena v Červeném seznamu cévnatých rostlin jako ohrožený druh. Většině populací však v současné době žádné přímé ohrožení nehrozí a druh je na našem území poměrně stabilní.

 

Význam: Kamejka modronachová se v minulosti používala v lidovém léčitelství. Latinské rodové jméno Lithospermum pochází z řečtiny a v překladu znamená přibližně kamenné semeno. Tvrdky kamejek jsou opravdu velice tvrdé a je poměrně těžké je rozmáčknout.

 

 


Literatura:

 

Slavík B. (2000): Margarospermum (Reichenb.) Opiz– kamejnice, kamejka. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 186–188, Academia, Praha.