Lithobius muticus - stonožka

19. 3. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Lithobius muticus C. L. Koch, 1847 – stonožka

Čeleď: Lithobiidae – stonožkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10–15 mm, šířka těla 1,3–1,8 mm, 34–45 článků. Tělo je protáhle vřetenovité, dorzoventrálně zploštělé, na povrchu mírně lesklé. Zbarvení je tmavě hnědé, se světlejší hlavou a konci tergitů, vyskytují se však i velmi tmavý jedinci. Hlava je nápadně větší než první článek. Kyčelní póry jsou oválné a je jich 4–7. Nohy jsou žlutohnědé, na holeních 15. páru s rýhou.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Lithobius. Od ostatních zástupců rodu se liší tmavším zbarvením, nápadně velkou hlavou a kombinací různých morfologických znaků (délka tykadel, oválný tvar pórů na kyčlích apod.).

 

Rozšíření: Evropský druh – zejména střední a západní Evropa včetně Britských ostrovů.

 

V ČR běžný druh, roztroušeně po celém území. Patří mezi naše nejhojnější stonožky.

 

Biologie a ekologie: Tato stonožka se vyskytuje zejména v různých typech listnatých a smíšených lesích, v suťových lesích a na lesních okrajích a pasekách. Udává se také jako druh polopřirozených lesů. Vyskytuje se od nížin do podhůří. Žije na zemi v listovém opadu, ale také pod kameny a kusy dřeva, často početně.

 

 

Literatura:

 

Barber A. D. (2023): Atlas of the centipedes of Britain and Ireland. Biological Records Centre, FSC Publications, Telford. 

 

Laška, V. (2004): Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci , 87 pp.

 

Neckářová M. (2009): Stonožky řádu Lithobiomorpha České republiky, Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, 95 pp.

 

Tuf I. H. & Tajovský K. (2016): An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, Praha, 80: 45–50.