Lithobius melanops - stonožka

27. 2. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Lithobius melanops Newport, 1845 – stonožka

Čeleď: Lithobiidae – stonožkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 11–17 mm, šířka těla 1,5–2,5 mm. Tělo je protáhle vřetenovité, dorzoventrálně zploštělé. Zbarvení je rezavě hnědé, někdy s tmavším hřbetním pruhem. Hlava s nápadnými tmavě zvýrazněnými očními políčky. Na coxsosternu (články mezi kusadolovými nožkami) jsou čtyři zoubky. Tergidy (tělní články) 9., 11. a 13. s krátkými ostrými výběžky.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Lithobius. K přesné determinaci je potřeba determinační klíč.

 

Rozšíření: Holearktický druh – Evropa a Severní Amerika.

 

V ČR roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tato stonožka se vyskytuje zejména na různých suších otevřených biotopech jako jsou stepi, suché stráně, světlé lesy, ale i v okolí lidských sídel. Žije pod kameny a padlým dřevem, v zídkách apod.

 

 

 

 

Literatura:


Laška, V. (2004): Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci , 87 pp.

 

Neckářová M. (2009): Stonožky řádu Lithobiomorpha České republiky, Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, 95 pp.