Lithobius forficatus - stonožka škvorová

31. 1. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Lithobius forficatus (Linné, 1758) – stonožka škvorová

Čeleď: Lithobiidae – stonožkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost až 30 mm, jedna z našich největších stonožek. Zbarvení je hnědorezavé. Ploché tělo má 16 článků, z každého článku vyrůstá pouze jeden pár končetin. Hlavový článek je dobře patrný, na spodní straně jsou kusadlové nožky s 5 zoubky na každé straně. Na hlavě jsou dvě nitkovitá tykadla. S. škvorová má několik drobných, málo pigmentovaných oček. Na konci posledního tělního článku jsou vlečné nohy s jedním koncovým drápkem.

 

Možná záměna: S ostatními druhy stonožek rodu  Lithobius, determinace je nutná podle klíče, určovací znaky jsou např. gonopody (pohlavní nožky), tvar štítků, kusadlových nožek atd. Stonožka škvorová je naš největší stonožka z čeledi Lithobiidae.

 

Rozšíření: Holearktický druh (Evropa, Asie , Severní Amerika).  

 

V ČR jeden z  našich nejhojnějších druhů stonožek, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Stonožku škvorovou najdeme ve vlhkých i sušších, listnatých a smíšených lesích, parcích, zahradách, sutích, lomech apod. Ve dne se schovává pod kameny, kůrou, v pařezech a hrabance. V noci se vydává na lov drobných živočichů, které ochromuje jedem, který není pro člověka nebezpečný. Po páření samice klade bílá kulovitá vajíčka do hrabanky. Stonožka škvorová se dožívá až 2–3 let.

 

  

 

Literatura:

 

Laška, V. (2004): Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci , 87 pp.

 

 

Neckářová M. (2009): Stonožky řádu Lithobiomorpha České republiky, Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, 95 pp.