Lithobius forficatus - stonožka škvorová

31. 1. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Lithobius forficatus (Linné, 1758) - stonožka škvorová

Třída: Chilopoda - stonožky

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost až 30 mm, jedna z našich největších stonožek. Zbarvení je hnědo - rezavé. Ploché tělo má 16 článků, z každého článku vyrůstá pouze jeden pár končetin. Hlavový článek je dobře patrný, na spodní straně jsou kusadlové nožky s 5 zoubky na každé straně. Na hlavě jsou dvě nitkovitá tykadla. S. škvorová má několik drobných, málo pigmentovaných oček. Na konci posledního tělního článku jsou vlečné nohy s jedním koncovým drápkem.

 

Možná záměna: S ostatními druhy stonožek rodu  Lithobius, determinace je nutná podle klíče, určovací znaky jsou např. gonopody (pohlavní nožky), tvar štítků, kusadlových nožek atd.

 

Rozšíření: Holearktický druh (Evropa, Asie , Severní Amerika).  

 

V ČR jeden z  našich nejhojnějších druhů stonožek, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Stonožku škvorovou najdeme ve vlhkých, listnatých a smíšených lesích, parcích, zahradách apod. Ve dne se schovává pod kameny, kůrou, v pařezech a hrabance. V noci se vydává na lov drobných živočichů, které ochromuje jedem, který není pro člověka nebezpečný. Po páření samice klade bílá kulovitá vajíčka do hrabanky. Stonožka škvorová se dožívá 2-3 let.

 

lithobius_forficatus1 lithobius_forficatus2 lithobius_forficatus3

 

Literatura:

 

Laška, V. (2004): Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci , 87 pp.

 

 

Neckářová M. (2009): Stonožky řádu Lithobiomorpha České republiky, Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, 95 pp.