Lithobius agilis - stonožka

11. 4. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Lithobius agilis C. L. Koch, 1847 – stonožka

Čeleď: Lithobiidae – stonožkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 8–12 mm, šířka těla 1,3–2 mm, 25–45 článků. Tělo je protáhle vřetenovité, dorzoventrálně zploštělé, na povrchu lesklé. Zbarvení je tmavě hnědé, s tmavší hlavou. Na coxsosternu (články mezi kusadolovými nožkami) jsou čtyři zoubky, se dvěma na každé straně. Tykadla dosahují zhruba třetiny délky těla. Nohy jsou žlutohnědé, kyčelní póry jsou kulaté.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Lithobius. Od ostatních zástupců rodu se liší tmavším, hnědým zbarvením a kombinací různých morfologických znaků (délka tykadel, kulatý tvar pórů na kyčlích apod.).

 

Rozšíření: Středoevropský druh.

 

V ČR celkem běžný druh, roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tato stonožka žije zejména v různých typech listnatých a smíšených lesů nižších a středních poloh, na pasekách a lesních okrajích. Žije na zemi v listovém opadu, ale také pod kameny a kusy dřeva.

 

 

Literatura:

 

Laška, V. (2004): Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci , 87 pp.

 

Neckářová M. (2009): Stonožky řádu Lithobiomorpha České republiky, Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, 95 pp.

 

Tajovský K. (2018): Stonožky (Myriapoda: Chilopoda) CHKO Brdy 1. Epigeická část fauny. Bohemia centralis, Praha, 34: 175–186.

 

Tuf I. H. & Tajovský K. (2016): An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, Praha, 80: 45–50.