Liocranum rupicola - zápředka domácí

15. 8. 2011 vytvořil

Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) – zápředka domácí

Čeleď: Liocranidae – zápředkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5,5–8 mm (hlavohruď 3–4 mm). Hlavohruď je světle hnědá se dvěma tmavými klikatými proužky. Zadeček je oválný, hnědošedě zbarvený s tmavou kresbou. Obě pohlaví mají stejné zbarvení, samci jsou subtilnější. Nohy jsou poměrně dlouhé, hnědě zbarvené.

 

Možná záměna: Poměrně dobře určitelný druh, jediný zástupce rodu Liocranum v ČR. Na první pohled je možná záměna s zápředkou vlhkomilnou (Liocranoeca striata), která je však vzácnější a nemá tak kontrastní zbarvení a obývá listovou hrabanku zvláště vlhčích biotopů.

 

Rozšíření: Palearktický druh široce rozšířen v mírném pásu Evropy a na Sibiři.

 

V ČR hojný druh, zejména v nížších a středních polohách, často synantropně. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Zápředka domácí žije na suchých a teplých biotopech. Najdeme ji na skalnatých stepích, v sutích, na skalách, v dutinách stromů, na zdech, v lomech a v okolí lidských sídel. Často bývá nalézána ve starších domech a chalupách, podle toho dostal tento pavouk své české druhové jméno. Žije skrytě pod kameny, v puklinách skal nebo zdí. Aktivní je až v noci kdy vylézá na lov drobných členovců. Při vyrušení hbitě prchá do svého úkrytu. Bílý miskovitý kokon samice připřede obvykle na spodní stranu kamenů nebo ve štěrbinách. S dospělci se setkáme od května do září, v domech i celoročně.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.