Liocranum rupicola - zápředka domácí

15. 8. 2011 vytvořil

Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) - zápředka domácí  

Čeleď: Liocranidae - zápředkovití  

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5,5-8 mm (hlh. 3-4 mm). Hlavohruď je světle hnědá se dvěma tmavými klikatými proužky. Zadeček je oválný, hnědošedě zbarvený s tmavou kresbou. Nohy jsou poměrně dlouhé, hnědě zbarvené.

 

Možná záměna: Poměrně typický druh, jediný zástupce rodu Liocranum v ČR. Na první pohled je možná záměna s zápředkou vlhkomilnou (Liocranoeca striata), která je však daleko vzácnější a nemá tak kontrastní zbarvení.

 

Rozšíření: Evropa a Rusko (Sibiř).

 

V ČR hojný druh, zejména v nížších a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Zápředka domácí žije na suchých a teplých biotopech. Najdeme ji na skalnatých stepích, v sutích, ve skalních městech, v dutinách stromů, ale také v lomech. Často bývá nalézán ve starších domech a chalupách, podle toho dostal tento pavouk své české druhové jméno. Žije skrytě pod kameny, v puklinách skal nebo zdí. Aktivní je až v noci kdy vylézá na lov drobných členovců, které loví skokem. Při vyrušení hbitě prchá do svého úkrytu.

 

  

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.