Linaria vulgaris - lnice květel

20. 10. 2008 vytvořil Michal Hroneš

 

Linaria vulgaris Mill. - lnice květel

Syn.: Antirrhinum linaria L., Linaria acutiloba Fisch. ex Rchb., Linaria intermedia Schur

Čeleď: Plantaginaceae - jitrocelovité (dříve Scrophulariaceae - krtičníkovité)  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá bylina, dorůstající 60 cm výšky, s přímou až vystoupavou, většinou hustě olistěnou lodyhou. Listy jsou tenké, čárkovité, na okraji podvinuté, zelené nebo lehce stříbrné, na lodyze uložené většinou střídavě. Květy, uložené v koncovém mnohokvětém hroznu, jsou pyskaté, žluté nebo vzácně bělavé. Na dolním pysku je výrazná oranžová skvrna. Ostruha je dlouhá, zpočátku tlustá, na konci se zužující, často prohnutá. Plodem je vejcovitá tobolka, ukrývající semena s křídlatým lemem.

 

Rozšíření: Roste v mírném pásmu Evropy a Asie, od Britských ostrovů a Francie po Střední Sibiř. Zavlečena byla do Severní Ameriky, Chile a na Nový Zéland.

 

U nás roste hojně především v termofytiku a mezofytiku, do hor vystupuje vzácněji.

 

Ekologie: Lnice květel obsazuje synantropní stanoviště, od železničních náspů a příkopů podél cest po kamenolomy a skládky zeminy. Hemikryptofyt kvetoucí od července do října.

 

Význam: Sušená nať lnice má protizánětlivé, projímavé a diuretické účinky

 

 

 

Literatura:

 

Grulich V. (2000): Linaria Mill. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 338–343.