Limosella aquatica - blatěnka vodní

15. 1. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Limosella aquatica L. - blatěnka vodní  

Čeleď: Scrophulariaceae (nověji Plantaginaceae) - krtičníkovité (nověji jitrocelovité)  

Status: C3

 

Popis: Blatěnka je bezlodyžná jednoletá rostlina, často tvořící husté porosty jedinců s dlouze řapíkatými listy v přízemní růžici. Čepel těchto listů je celokrajná, podlouhle eliptická až obkopinatá, dorůstá 8-15 mm délky a 2-5 mm šířky. Tenký řapík může mít až 20 mm a zpravidla je zřetelně delší než čepel. Ponořené rostliny mají čepel úzce čárkovitou, mnohem delší řapík a v úžlabí kořenující výhonky. Drobné květy vyrůstají jednotlivě na dlouhých stopkách v paždí listů přízemní růžice. Zvonkovitý kalich má 3-4 mm dlouhé, nazpět ohnuté kališní cípy. Bělavá kolovitě zvonkovitá koruna má 3-10 mm v průměru, je pěticípá. Po odkvětu se vytvářejí elipsoidní tobolky se žlutohnědými semeny.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá Evropu (kromě Středozemí) a odtud se táhne až do Střední Asie a Mongolska, dále zabírá sever Afriky a Severní Ameriku.

 

Druh se vyskytuje na vhodných biotopech po celém území ČR. Dává přednost teplejším oblastem a rybničním pánvím.

 

Ekologie: Blatěnka roste na střídavě obnažovaných březích stojatých vod, dnech letněných rybníků, březích řek, mokřinách v polích a příkopech. Jedná se o stanoviště se značným kolísáním vodního sloupce, dobře osluněná a zpravidla bohatá na živiny (někdy i mírně zasolená).

 

Kvete od června do září. Jedná se o terofyt (nepříznivé podmínky přežívá v podobě semen).

 

Ohrožení: Již ze specifických nároků druhu je patrné, že nejvíce druh ohrožuje odvodňování polí a regulace vodního režimu řek. Neprospívá mu bagrování rybničních sedimentů a potřebuje občasné letnění rybníků, které obývá, aby se jeho populace mohly udržet (semena časem ztrácí klíčivost).

 

Ochrana: Druh patří mezi ohrožené taxony naší flóry.

 

 limosella_aquatica_1 limosella_aquatica_2

 

Literatura:

 

Křísa B. (2000): Limosella L. – blatěnka. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 318–320, Academia, Praha.