Ligidium hypnorum - stínka mokřadní

5. 2. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Ligidium hypnorum (Cuvier, 1792) – stínka mokřadní

Čeleď: Ligiidae – stínkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–10 mm, patří mezi menší druhy stejnonožců. Tělo je článkované, protáhle oválného tvaru, v zadní části se články zužují. Většinou je tělo tmavě zbarvené s bílými a hnědými skvrnkami a tmavým pruhem, vytvářející variabilní pestrou kresbu. Na hlavě jsou dvě poměrně velké oči a dlouhá tykadla (bičík tykadel má více jak tři články). Nohy jsou výrazně otrněné, světle zbarvené.

 

Možná záměna: Dobře rozpoznatelný druh, u nás zaměnitelná jen s podobnou stínkou Ligidium germanicum. Přesné určení jen podle klíče.

 

Rozšíření: Evropa a střední Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území.

 

Biologie a ekologie: Stínka mokřadní obývá různé podmáčené a vlhké biotopy, jako např. břehy potoků, ve vlhkém listí lužních a listnatých lesů, v podmáčených smrčinách, v mokřadech apod. Žije skrytě ve vlhkém substrátu a hrabance. Živí se různými rostlinnými zbytky. Při vyrušení rychle prchá do úkrytu, není schopná volvace (svinutí).

 

  

 

Literatura:


Frankenberger, Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.


Orsavová J. & Tuf I. H. (2018): Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření a bibliografie 1840-2018. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1/2018, 123 pp.