Leuciscus leuciscus - jelec proudník

4. 6. 2018 vytvořil Adam Bednařík

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) – jelec proudník 

Čeleď: Cyprinidae - kaprovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo jelce proudníka je nízké a štíhlé se stříbřitými boky a šedomodrým hřbetem. Je to náš nejmenší druh jelce dorůstající maximální velikosti do 35 cm, ale mnohem častěji se setkáme s jedinci kolem 25 cm délky. Ústní otvor je polospodního postavení s typickým přečnívajícím rypcem. Ploutve jsou šedomodré či nažloutlé, nebývají výrazněji zbarvené (maximálně naoranžovělé). Zakončení řitní ploutve je rovné nebo mírně vykrojené. V době tření mají samci třecí vyrážku na hlavě.

 

Možná záměna: U nás je záměna možná s dvěma příbuznými druhy – jelcem tlouštěm (Squalius cephalus) a jelcem jesenem (Leuciscus idus). Jelec proudník je oproti těmto druhům štíhlejší a má úzkou hlavu s přečnívajícím rypcem a drobnými ústy. Dobrým rozlišovacím znakem je i tvar řitní ploutve – jelec tloušť ji má sytě oranžovou a vypouklou. Jelec jesen má výrazně vyšší tělo, výraznější zbarvení ploutví (do červena) a rovnou řitní ploutev. Jsou však známy i kříženci s oběma druhy.

 

Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě kromě Balkánského, Apeninského a Pyrenejského poloostrova.

 

V ČR je rozšířen v tekoucích vodách po celém území (především parmové, popřípadě lipanové pásmo řek).

 

Biologie a ekologie: Typická reofilní (proudomilná) ryba s výskytem v rychleji proudících potocích a řekách od nížin až do podhůří. Preferuje menší a čistější toky. Živí se drobnými živočichy dna či sbírá hmyz nalétávající na hladinu. Tření probíhá v závislosti na teplotě vody (optimálně 8-10 °C) v dubnu nebo květnu na štěrkové dno v mělkých a rychleji proudících místech. Na vhodná třecí místa je schopen migrovat i na delší vzdálenosti (desítky km). Dožívá se zhruba 7-10 let.

 

Význam: Vzhledem k velikosti těla nemá hospodářský ani sportovní význam. Může být důležitou součástí potravy dravých ryb. 

 

 

 


Literatura:

 

Hanel L. (1992): Poznáváme naše ryby. Brázda, Praha, 288 pp.

 

Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, Vlašim, 448 pp.

 

Kottelat M. & Freyhof J. (2007): Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp.