Leptoiulus trilobatus - špičanka tmavá

7. 11. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Leptoilus trilobatus (Verhoeff, 1894) – špičanka tmavá

Čeleď: Julidae – mnohonožkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 23–52 mm, samice jsou větší než samci. Jedná se o jednu z našich nejdelších mnohonožek. Tělo je válcovité, protáhlé, samice jsou zavalitější, samci jsou štíhlejší. Zbarvení je leskle černé, na bocích světlejší kulovité skvrny. Gonopody samců na sedmém článku kryté zaobleným výstupkem. Ocásek telsonu je protažený v nápadnou špičku. Nohy jsou světle šedé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími tmavými mnohonožkami rodu Leptoilus a Julus. Spolehlivé určení je především podle gonopod samců (pozměněné končetiny samců na sedmém článku).

 

Rozšíření: Východoevropský druh, rozšířen ve střední a východní Evropě.

 

V ČR hojně po celém území, ve středních a vyšších polohách. Je to náš nejhojnější zástupce rodu Leptoilus a v podhorských lesích patří mezi dominantní druhy.

 

Biologie a ekologie: Tato mnohonožka obývá různé lesní biotopy, najdeme ji v bučinách, v suťových, smíšených i jehličnatých lesích. Žije na zemi mezi detritem, v listovém opadu, pod kameny, kusy dřeva a pod kůrou pařezů a padlých kmenů. Živí se rostlinou potravou. Při vyrušení se šnekovitě stáčí a poté se hadovitým mrskavým pohybem snaží uprchnout.

 

 

Literatura:


Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017): Mnohonožky České republiky. ČSOP Vlašim. 256 pp.