Leptoglossus occidentalis - vroubenka americká

6. 11. 2008 vytvořil

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 - vroubenka americká

Čeleď: Coreidae - vroubenkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Patří k velkým suchozemským druhům ploštic, délka těla je 9-18 mm. Samice jsou větší než samci. Zbarvení je hnědé, dospělé ploštice mají bílé znaky na předních křídlech. Když vroubenka křídla otevře, tak pod nimi můžeme vidět jasné žluté zbarvení. Tykadla jsou čtyřčlánková. Charakteristickým znakem jsou listovitě rozšířené zadní holeně. Nymfy mají oranžovo-hnědé zbarvení. U nás je to nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Původní domovinou druhu je severo-západní Amerika (je popsána z Kalifornie) a poté se rozšířila po celé severní Amerikou, nalezena až v Kanadě ve státě Ontario. Dnes již také v Mexiku. Koncem 20. století byla zavlečena do Evropy, kde byla poprvé zjištěna v Itálii v roce 1999. Postupně se šíří do sousedních zemí, v roce 2007 zjištěna až v Anglii. V současné době je rozšířena téměř v celé Evropě.

 

V ČR byla poprvé nalezena v roce 2006 v prostorách Mendelovy Univerzity v Brně. Dnes již nálezy po celé ČR.

 

Biologie a ekologie: V ČR žijí vroubenky zejména ve městech a obcích (v městské zeleni, parcích, zahradách apod.), ve volné přírodě vzácně. Živí se převážně na porostech jehličnanů, v našich podmínkách borovice (Pinus), smrky (Picea), jedle (Abies), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) a další. Saje na šiškách a za nepříznivých podmínek také na jehlicích. Ve své domovině je vroubenka považována za škůdce. U nás prozatím nebyly zaznamenány škody způsobené sáním těchto ploštic. Většinou jsou jedinci nalézáni jednotlivě. Na podzim dospělci vyhledávají úkryty na suchých místech, často i v budovách, kde přečkávají zimu.