Lepidurus apus - listonoh jarní

24. 4. 2009 vytvořil

Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) – listonoh jarní

Čeleď: Triopsidae – listonohovití

Status: KO, CR

 

Popis: Velikost těla 30–45 mm, jsou dlouhé až 40 mm. Tělo je kryto vejčitým štítem, který je v zadní části vykrojen. Ve středu přední části štítu je oční políčko. Na spodní straně je několik párů lupenitých nožek. Za posledním párem noh jsou dva váčky vajíček. Poslední zadečkový článek je zakončen typickou ploutvičkou, která je mezi dvěma dlouhými štěty. Zbarvení je hnědé až šedavé, někdy s naznačením mramorováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná pouze s listonohem letním (Triops cancriformis), který se liší jednak fenologicky, vyskytuje se v letních měsících (květen - srpen). Je větší, velikost i se štěty až 100 mm a chybí mu ocasní ploutvička.

 

Rozšíření: Palearkt (Evropa, Asie), Holearkt (S. Amerika) a Austrálie.

 

V ČR vzácný, jen v nížinách, v povodí větších řek např. Polabí, Pomoraví a na jižní Moravě.

 

Biologie a ekologie: Listonoh jarní je vázán na záplavové zóny velkých řek, obývá periodické tůně, příkopy či zaplavené louky a pole. Vyskytuje se od března do května, udává se, že jedinci hynou při teplotě vody vyšší jak 15°C. Z vajíček, které jsou adaptovány na vyschnutí (mohou přežít na suchu i několik let) se líhnou již začátkem března naupliové larvy, které postupně rostou až dosáhnou podoby dospělců. Vývoj je velice rychlý. U nás se vyskytují jak oboupohlavní jedinci, tak jedinci odděleného pohlaví. Listonoh se živí organickými zbytky, detritem, ale je schopen také ulovit drobné živočichy. Periodické tůně obývá často společně s žábronožkou sněžní (Eubranchipus grubii).

 

Ohrožení a ochrana: Listonoh jarní je zvláště chráněný živočich a je v ČR řazen mezi kriticky ohrožené živočichy. Je vázán na periodické tůně, kterých v dnešní době ubývá, vlivem změn vodního režimů řek. Také je ohrožen intenzifikací zemědělství. Je to velice cenný prvek naší fauny, je třeba mapovat jeho výskyt a lokality výskytu chránit. Na podobné lokality jako listonozi jsou vázáni i další ohrožení korýši jako žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii), žábronožka letní (Branchipus schaefferi) nebo škeblovka (Limnadia lenticularis).

 

 

Literatura:


Merta L., Zavadil V. & Sychra J. (2016): Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. AOPK ČR.

 

Šráměk-Hušek R., Straškraba M. a Brtek J. (1962): Lupenonožci – Branchiopoda. Fauna ČSSR, Svazek 16. ČSAV Praha.