Lepidoniscus minutus - stínka drobná

21. 5. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Lepidoniscus minutus (C. Koch, 1838) – stínka drobná

Čeleď: Philosciidae – stínkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 8–10 mm. Tělo je protáhlé a zploštělé, směrem dozadu se pozvolna zužuje. Zbarvení je variabilní šedé až šedohnědé se světlejšími žlutavými skvrnami. Tykadla a nohy jsou šedohnědé, uropody jsou obvykle oranžové. Povrch těla je pokryt šupinkovitou strukturou, které vytváří charakteristické světlé tečkování.

 

Možná záměna: Od našich ostatních druhů se mj. liší protáhlým tvarem těla, zaoblenou hlavou a zejména charakteristickým tečkováním.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířena ve střední Evropě, severně od Alp.

 

V ČR nehojný druh, ale roztroušeně ve středních polohách po celém území. Tento druh byl popsán pro vědu v roce 1838 z okolí Karlových Varů.

 

Biologie a ekologie: Stínka drobná obývá přírodě blízké listnaté a smíšené lesy středních poloh a podhůří. Nejčastěji se s ní setkáme pod kousky dřeva, kůrou padlých kmenů a pod kameny, žije také v opadu. Živí se různými organickými zbytky, zejména rostlinného původu. Stejně jako jiné druhy stejnonožců žije pospolitě.

 

 

Literatura:

 

Frankenberger, Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.

 

Orsavová J. & Tuf I. H. (2018): Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření a bibliografie 1840-2018. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1/2018, 123 pp.