Lepidium virginicum - řeřicha viržinská

14. 10. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Lepidium virginicum L. – řeřicha virginská

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: zdomácnělý neofyt

 

Popis: Bylina bez výrazného zápachu, v různých odstínech zelené. Lodyha 10–50 cm vysoká, přímá, v horní části větvená, roztroušeně chlupatá; chlupy dlouhé, tenké, zakřivené, špičaté. Přízemní listy obkopinaté, peřenosečné, dlouze řapíkaté, s velkým koncovým úkrojkem; střední lodyžní listy kopinaté, k bázi řapíkatě zúžené. Kališní lístky eliptické, s bělavým lemem, záhy opadavé; korunní lístky podlouhle obvejčité, nehetnaté, bílé, až 2krát delší než kalich. Plodenství husté; plodní stopky tenké, krátce chlupaté. Plodem jsou téměř okrouhlé, lysé, úzce křídlaté šešulky. Báze rámečku přehrádky na plodu na bázi širší než plodní stopka. Semena hladká, žlutohnědá.

 

Možná záměna: Za květu díky vždy přítomným, dlouhým korunním lístkům dobře poznatelný druh. Za plodu činí správné určení již potíže. Záměny připadají v úvahu především s řeřichou hustokvětou (Lepidium densiflorum), která má na lodyze přítomné kyjovitě rozšířené, rovnější chlupy (lupa!).

 

Rozšíření: Původní areál druhu zahrnuje pouze severoamerický kontinent, v současnosti však roste kosmopolitně po celém světě. V Evropě je již známa z většiny států.

 

V České republice byl poprvé zaznamenán ve 20. letech 20. století a v současnosti je zaznamenáván především na sv. Moravě, resp. ve Slezsku, a v jz. Čechách. Četné nálezy pochází z Prahy a také z východního Polabí, bodově je uváděn z různých částí země, především z nižších a pahorkatinných poloh.

 

Ekologie: Řeřicha viržinská typicky roste na antropogenních stanovištích, jako jsou železniční náspy, nádraží, překladiště, lodní přístavy, navážky a skládky v průmyslových objektech, méně často na rumištích. Preferuje vysýchavé štěrkovité až škvárovité substráty. V řadě zemí je považována za karanténní plevel.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od května do července.

 

 

 

Literatura:

 

Agrawal A. A. (2000): Benefits and costs of induced plant defense for Lepidium virginicum (Brassicaceae). – Ecology, 81(7): 1804–1813.

 

Dvořáková M. (1992): Lepidium L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 185–194.

 

Kaplan Z., Koutecký P., Danihelka J., Šumberová K., Ducháček M., Štěpánková J., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Kubát K., Mráz P., Wild J. & Brůna J. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. – Preslia 90: 235–346.