Konference Výzkum v ochraně přírody

28. 9. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Ve dnech 9.-12.9. 2008 hostila hanácká metropole Olomouc konferenci Výzkum v ochraně přírody. Na 150 účastníků ze všech koutů České republiky a několika účastníků ze Slovenska se sešlo v zájmu toho, co nás všechny zajímá, tj. v zájmu ochrany přírody.

 

Konference se konala pod patronátem Univerzity Palackého (katedry Ekologie a ŽP), AOPK ČR a Europarc federation ČR. A samotné konferenci předcházelo právě zasedání rady a pléna EUROPARC ČR, na kterém se volil nový předseda. Tomáš Rothröckl předával pomyslné žezlo předsedy nad organizací zaštiťující NP a CHKO České republiky Hanrij Härtelovi.

 

První den konference se nesl v poměrně slavnostním duchu. Předávala se medaile za celoživotní přínos v oblasti ochrany přírody doktoru Janu Čeřovskému (dřívějšímu šéfredaktorovi časopisu ABC, emeritnímu předsedovi sdružení Planta Europa, člověku, jenž se významně podílel na popularizaci a aktivní ochraně rostlinných druhů téměř půl století, vzpomeňme též jeho nezanedbatelný podíl na Červené knize vyšších rostlin, spolupráci s AOPK nebo nové knize Botanicky významná území ČR). Úvodní projev konference přednesl předseda organizačního výboru Vlastík Kostkan, a následoval první blok přednášek Výzkum v OP v evropském kontextu a Financování výzkumu s chairmanem panem doktorem Janem Plesníkem, který rovněž vnesl řadu zajímavých poznatků, myšlenek a pohledů v několika přednáškách. První den byl ukončen slavnostním přípitkem.

 

Nesmíme též zapomínat na příspěvky v posterové sekci, která se během úterka a středečního dopoledne hemžila velmi zajímavými postery. Mne osobně samozřejmě zajímaly především botanické postery - např. záchranný program kriticky ohroženého rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v ČR (Prausová et Jandová) nebo mapování a situace rovněž kriticky ohroženého druhu, s jedinou středoevropskou lokalitou na zemí ČR, mateřídoušky vejčité kraňské (Thymus pulegioides subsp. carniolicus) (Kleinová H.), velmi frekventovanými tématy byl též dopad allochtonních výsadeb borovice kleče na biotu v oblasti Hrubého Jeseníku.

 

Středa se již nesla spíše v duchu přednášek z oblasti aplikovaného výzkumu v části zoologické a botanické a rovněž v oblasti Posuzování a hodnocení, kde chairmanem byl doktor Petr Roth. Bohužel organizační povinnosti mi neumožnily navštívit přednášky, takže zasvěcený výklad rozhodně nemohu podat.

 

Na přednáškovou středeční část navázal čtvrteční program zaměřený na workshopy. Můžeme bez nadsázky říci, že výstupy workshopů patřily k tomu nejzajímavějšímu, co konference přinesla. Na stránkách konference budou hlavní výstupy zveřejněny (obdobně i fotogalerie).

 

Avšak největším přínosem byla možnost setkání, možnost dialogů mezi akademickou, vědeckou obcí, státní správou a soukromým sektorem v tématech blízkých i vzdálenějších ochraně přírody. Olomoucká konference tak navázala na dávno zapomenutou 16 let starou konferenci, jež se zabývala podobnou tématikou. Shodou okolností taktéž uspořádanou v Olomouci. Všichni věříme, že časový interval se výrazně zkrátí a příště se zde všichni sejdou k rokování za 3-4 roky.

 

K dispozici též: Tuf I.H. et Kostkan V. (eds) (2008): Výzkum v Ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. - Tribun EU, Brno.