Jasione montana - pavinec horský

1. 1. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Jasione montana L. – pavinec horský

Čeleď: Campanulaceae – zvonkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s přímou nebo vystoupavou lodyhou, obvykle chlupatou, vzácně lysou. Je vysoká 10–50 cm. Listy jsou přisedlé, kadeřavě vlnité, přízemní podlouhlé, na bázi klínovité, za květu odumírající. Květenstvím jsou koncové hlávky, dosahující až 25 mm v průměru. Zákrovní listeny jsou obvykle kratší než květy; kališních lístků je 5, koruna je zbarvena v různých odstínech modré, vzácně jsou květy bílé. Plodem jsou kulovité tobolky.

 

Možná záměna: V ČR roste jediný zástupce tohoto rodu. Pavinec může připomínat například některé zástupce rodu zvonečník (Phyteuma).

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem, který se vyskytuje téměř po celé Evropě kromě nejjižnější části Balkánu. Dále areál zasahuje do severní Afriky. Druh byl zavlečen na Azorské ostrovy a do Severní Ameriky.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně až relativně běžně od nížin do poloh mezofytika. V montánním stupni a v nejvýchodnějších Karpatech už je druhem vzácným.

 

Ekologie: Pavinec horský osidluje rozmanité biotopy u nás zahrnující písčiny, bory, pastviny, náspy, vřesoviště, výslunné stráně a kamenitá místa. Preferuje nevápnité podloží. Součást řady typů vegetace.

 

Jednoletý terofyt až dvouletka s optimem kvetení od června do srpna.

 

 

Literatura:


Kovanda M. (2000): Jasione L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky VI., Academia, Praha, 719–720.