Jasione montana - pavinec horský

1. 1. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Jasione montana L. – pavinec horský

Čeleď: Campanulaceae – zvonkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s přímou nebo vystoupavou lodyhou, obvykle chlupatou, vzácně lysou. Je vysoká 10-50 cm. Listy jsou přisedlé, kadeřavě vlnité, přízemní podlouhlé, na bázi klínovité, za květu odumírající. Květenstvím jsou koncové hlávky, dosahující až 25 mm v průměru. Zákrovní listeny jsou obvykle kratší než květy; kališních lístků je 5, koruna je zbarvena v různých odstínech modré, vzácně jsou květy bílé. Plodem jsou kulovité tobolky.

 

Možná záměna: V ČR roste jediný zástupce tohoto rodu. Pavinec může připomínat například některé zástupce rodu zvonečník (Phyteuma).

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem, který se vyskytuje téměř po celé Evropě kromě nejjižnější části Balkánu. Dále areál zasahuje do severní Afriky. Druh byl zavlečen na Azorské ostrovy a do Severní Ameriky.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně až relativně běžně od nížin do poloh mezofytika. V montánním stupni a v nejvýchodnějších Karpatech už je druh vzácný.

 

Ekologie: Pavinec horský osidluje rozmanité biotopy u nás zahrnující písčiny, bory, pastviny, náspy, vřesoviště, výslunné stráně a kamenitá místa. Preferuje nevápnité podloží. Součást řady typů vegetace.

 

Jednoletý terofyt až dvouletka s optimem kvetení od června do srpna.

 

 

Literatura:

Kovanda M. (2000): Jasione L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol. VI., Academia, Praha, 719-720.