Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá

5. 6. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Hygrocybe conica (Scop.) P. Kumm. - voskovka kuželovitá  

Syn.: Hygrophorus conicus (Scop. ex Fr.) Fr.  

Čeleď: Hygrophoraceae - šťavnatkovité, Třída: Agaricomycetes - stopkovýtrusné  

Status: běžný druh, nejedlá

 

Popis: Nápadná a dekorativní houba, jejíž klobouk je přibližně 2 - 8 cm široký, žlutavě červený, oranžový až červený, lesklý, kuželovitý až zvoncovitý. Klobouky starších plodnic jsou často rozpraskané. Lupeny jsou bělavě žluté až tmavě žluté, poměrně řídké. Třeň je žlutý, dlouze válcovitý. Dužnina plodnice při poranění či stářím nápadně černá. Chuť plodnice je trpká, nahořklá.

 

Možná záměna: Druh zaměnitelný s celou řadou takto barevných voskovek. K nejpodobnějším druhům patří voskovka šarlatová (Hygrocybe coccinea), voskovka krvavá (Hygrocybe miniata) či voskovka černající (Hygrocybe nigrescens). První dva jmenované druhy po poranění nečernají. Poslední jmenovaný druh má obvykle žlutavý či nahnědlý klobouk.

 

Rozšíření: Mírný pás Severní Ameriky a Eurasie.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně především ve středních a vyšších polohách.

 

Ekologie: Voskovka kuželovitá je druhem vlhčích otevřených stanovišť, jako jsou louky, pastviny či lesní paseky. Vyhovují jí především místa, která jsou nějakým způsobem narušována (např. kosením či pastvou dobytka). Plodnice se vyskytují samostatně nebo tvoří roztroušené shluky.

 

Plodnice vyrůstají od června do října.