Hordeum murinum subsp. murinum - ječmen myší pravý

28. 12. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Hordeum murinum L. subsp. murinum – ječmen myší pravý
Syn.: Critesion murinum (L.) Á. Löve
Čeleď: Poaceae – lipnicovité
Status: zdomácnělý archeofyt

Popis: Ozimá jednoletá tráva tvořící jediné, 25–80 cm vysoké, přímé nebo na bázi vystoupavé stéblo s lysými kolénky. Listové pochvy jsou lysé, čepel je obvykle plochá, lysá až řídce chlupatá, na bázi s krátkým blanitým jazýčkem a nápadnými oušky. Lichoklas je 3–8 cm dlouhý, obvykle zelený nebo žlutozelený, s tenkým vřetenem, ze kterého vyrůstají trojice jednokvětých klásků. Prostřední klásek je fertilní, přisedlý nebo jen krátce stopkatý, s šídlovitými, na bázi mírně rozšířenými, brvitými plevami a pluchami s 2–4 cm dlouhými osinami. Postranní klásky jsou buď sterilní nebo jednopohlavné (samčí).

Možná záměna: Na první pohled podobným druhem je pěstovaný a občas přechodně zplaňující ječmen obecný (Hordeum vulgare), který se odlišuje nerozpadavými lichoklasy a nápadně dlouhými osinami. Především na výsypkách severních Čech pak zplaňuje ječmen hřívnatý (Hordeum jubatum), který se od ječmene myšího liší vytrvalostí, absencí oušek na bázi listové čepele, protáhlým, hedvábitě lesklým a často ohnutým lichoklasem a plevami prostředního klásku osinovitými, nebrvitými.

Rozšíření: Původní areál rozšíření se nachází pravděpodobně v oblastech okolo Středozemního moře odkud na východ pokračuje přes Kavkaz až do střední Asie. Jako archeofyt byl postupně zavlečen do téměř celé Evropy. Chybí pouze ve východní Evropě (část Ukrajiny a Ruska) a ve Skandinávii je jeho výskyt pouze přechodný. Jako neofyt byl zavlečen téměř na všechny kontinenty (např. do Austrálie, Chile, Japonska, Jihoafrické republiky a USA).

V ČR se vyskytuje především v teplejších oblastech termofytika a přilehlého mezofytika. Postupně však proniká i do chladnějších území v místech větších lidských sídel.

Ekologie: Ječmen myší se vyskytuje na člověkem značně ovlivněných stanovištích, především v městských trávnících, podél chodníků a cest, u pat zdí a sloupů, na železničních náspech, vzácněji i v akátinách, na okrajích vinohradů a na suchých rumištích. Osidluje obvykle čerstvě narušené, suché, osluněné až polostinné a mírně kyselé, na dusík bohatší substráty, často s příměsí škváry, popela, omítky či písku. Je diagnostickým druhem teplomilných ruderálních společenstev terofytních trav svazu Sisymbrion officinalis.

Terofyt, který kvete od června do září.

Taxonomická poznámka: Ječmen myší je velmi variabilním druhem, ve kterém je rozlišováno až 5 vnitrodruhových taxonů (většinou poddruhů). Na našem území byl kromě nominátního poddruhu zjištěn ještě ječmen myší zaječí (Hordeum murinum subsp. leporinum), který je zatím jen občasně zavlékán a jeho výskyt je pouze přechodný. Odlišuje se především často nápadně nafialovělým až načervenalým, delším lichoklasem a prostředním kláskem zřetelně stopkatým.

 

 

Literatura:

Jacobsen N. & von Bothmer R. (1995): Taxonomy in the Hordeum murinum complex (Poaceae). – Nordic Journal of Botany 15:449–458.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531.

Nejc J. (2017): Morphometric recognition of Hordeum murinum L. subspecies in Slovenia. – Biologica Nyssana 8: 23–30.

Verloove F. & Vercruysse W. (2020): The Hordeum murinum complex in Belgium. – Dumortiera: 116: 26–32.