Hordelymus europaeus - ječmenka evropská

4. 12. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz – ječmenka evropská

Syn.: Cuviera europaea (L.) Koeler; Elymus compositus Steud.; E. cylindricus (Murray) Pohl; E. europaeus L.; Frumentum sylvaticus E.H.L. Krause; Hordeum cylindricum Murray; H. elymoides Vest ex Kunth; H. europaeus (L.) All.; H. montanum Schrank; H. sylvaticum Huds.; Leptothrix europaea (L.) Dumort.

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Řídce trsnatá tráva s krátkým oddenkem. Stébla krátce vystoupavá až přímá, vysoká 50–100 cm, pod kolénky odstále chlupatá. Horní listové pochvy slabě nafouklé, drsné; jazýček nepatrný; listové čepele ploché, sytě zelené, drsné, na rubu s vyniklým bílým středním žebrem. Květenstvím je přímý, hustý, zelený lichoklas; klásky jednokvěté, z vřetena vyrůstající po třech. Pluchy osinaté.

 

Možná záměna: Jediný zástupce tohoto rodu na našem území. Název odkazuje na příbuznost s rodem ječmen (Hordeum), od jehož zástupců se liší stanovištěm, stejně tak jsou ječmeny jednoleté a mají nerozpadavé klásky.

 

Rozšíření: Ječmenka je převážně evropským druhem, který se vyskytuje od Britských ostrovů po východní Evropu. Na sever zasahuje do střední Skandinávie, v nejjižnější Evropě roste řídce, s přesahem areálu do sz. Afriky. Izolovaně roste také na Kavkaze.

 

V České republice se vyskytuje nerovnoměrně, převážně v oblouku hraničních pohoří od Českého lesa po Jeseníky a rovněž v Karpatech, nechybí ani ve vnitřních lesnatých oblastech Nízkého Jeseníku, Moravského Krasu, Křivoklátska, Doupovských hor a Blanského lesa. Porůznu se objevuje i jinde, zejména však v lesích s minerálně bohatšími podklady.

 

Ekologie: Tato tráva je typickým lesním druhem rostoucím ve stinných listnatých lesích a v křovinách. Preferuje vlhké, humózní, minerálně bohaté půdy, často na vápencích. Druh je významnou součástí vegetace květnatých bučin sv. Fagion sylvaticae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

 

Literatura:

 

Barć A. & Brzustewicz M. (2006): Distribution of Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz in forest communities of the Beskid Mały Mountains. – Biodiversity Research and Conservation, 3–4: 311–313.

 

Dančák M., Dvořák V. & Janošíková K. (2013): Třicet lesních trav České republiky. – Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 91 pp.

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha, 1563 pp.

 

Dvořáková H., Fér T. & Marhold K. (2010): Phylogeographic pattern of the European forest grass species Hordelymus europaeus: cpDNA evidence. – Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 205(6): 418–423.