Holosteum umbellatum - plevel okoličnatý

2. 4. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Holosteum umbellatum L. – plevel okoličnatý

Syn.: Cerastium umbellatum (L.) Crantz, Alsine umbellata (L.) Lam., Cerastium murale Salisb., Arenaria umbellata (L.) Clairv.,  Stellaria triandra De Bary

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Sivozelené, lysé nebo žláznatě chlupaté byliny. Lodyhy vystoupavé až přímé, do 30 cm vysoké, nevětvené, obvykle dělené na 1 až 3 lodyžní články. Listy celokrajné, lysé nebo brvité. Květenství je zdánlivý okolí; květní stopky zprvu vzpřímené, po odkvětu nazpět odstávající až sehnuté, za plodu opět vzpřímené. Korunní lístky bílé, na vrchu zpravidla se 3 nepravidelnými zuby; někdy plnokvěté. Plodem jsou podlouhle vejcovité tobolky.

 

Rozšíření: Euroasijský druh rozšířený v mírném až meridionální pásu od západní Evropy, resp. sz. Afriky po Střední Asii. Jako nepůvodní taxon je znám v Severní Americe.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně až hojně v nižších polohách termofytika, do středních poloh mezofytika zasahuje v podstatě jen okrajově, v oreofytiku neroste vůbec.

 

Ekologie: Druh je typickou jarní efemérou, která vykvétá časně na sušších rozvolněných travnatých místech, na okrajích polí a cest, na úhorech, nevyhýbá se ani náspům železnic, zídkám či spárám chodníků. Roste na různých bazických substrátech či vátých píscích.

 

Terofyt s fenologickým optimem od března do začátku června.

 

Taxonomická poznámka: V české květeně jsou rozlišovány dvě variety plevele okoličnatého – nežláznatá nominátní varieta a žláznaté Holosteum umbellatum var. parceglandulosum.

 

    

 

 

Literatura:

 

Dvořák F. (2003): Holosteum L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 2, 2. vydání, Academia, Praha, 120–121.