Hieracium aurantiacum - jestřábník oranžový

28. 2. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Hieracium aurantiacum L. - jestřábník oranžový

Syn.: Pilosella aurantiaca (L.) F. W. Schultz et Schultz Bip.  

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité  

Status: C3

 

Popis: Vytrvalé, zřetelně chlupaté, 25-50 cm vysoké rostliny s přízemní růžicí listů a krátkými nadzemními výběžky. Květonosná lodyha je přímá, nevětvená, pokrytá odstálými jednoduchými bílými chlupy, které mají ve střední části lodyhy černou bázi, a roztroušenými černavými žlázkami. Listy jsou protáhle eliptické až kopinaté, na vrcholu zaokrouhlené, postupně zúžené na řapík, celokrajné nebo mělce oddáleně zubaté, měkce chlupaté. Květenství jsou tvořena drobnými úbory oranžové až nachově červené barvy. Zákrov je vejcovitý, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na konci tupé. Plodem jsou nažky černohnědé barvy.

 

Možná záměna: Mezi hlavními druhy (viz. taxonomická poznámka) se díky své oranžové barvě květů jedná o poměrně nezaměnitelný druh, který však vytváří několik poměrně obtížně určitelných vedlejších druhů. Tyto vedlejší druhy se však vyskytují pouze velmi lokálně, především v Krkonoších.

 

Rozšíření: Primární areál druhu zahrnuje především hory střední Evropy (Francouzské středohoří, Alpy, Vogézy, Jura, Harz, Šumavy, Vysoké Sudety a Karpaty), jižní a střední části Skandinávie a také území na hranicích Finska a Ruska. Sekundárně se vyskytuje téměř v celé Evropě (na sever po Island, na jih po Pyreneje), v Severní Americe a také na Novém Zélandu.

 

V ČR se jestřábník oranžový původně vyskytoval především na Šumavě, v Krkonoších, na Kralickém Sněžníku, v Hrubém Jeseníku a pravděpodobně také v Beskydech. Sekundární populace vzniklé buď zplaněním či záměrným vysazením se vyskytují prakticky po celé pahorkatině a horách, ale také v okolí větších sídel.

 

Ekologie: Druh horských luk, pastvin, vysokostébelných niv a okrajů lesů. Mimo to se vyskytuje také v okolí komunikací, na hřbitovech, v parcích či v okolí zahrad. Vyhovují mu hlinité, obvykle vlhčí, na živiny chudší půdy s kyselou reakcí.

 

Hemikryptofyt, který kvete v letních měsících, obvykle od konce června do srpna.

 

Význam: Dekorativní a velmi často pěstovaný druh.

 

Ohrožení a ochrana: Ohrožené jsou pouze původní horské populace jestřábníku oranžového a to především změnou lučního hospodářství (např. intenzivním mulčováním) a také introgresí nepůvodních genotypů. Druh je v Červeném seznamu cévnatých rostlin zařazen do kategorie ohrožený, zákonem chráněn není.

 

Taxonomická poznámka: Jestřábník oranžový patří do podrodu Pilosella, který je někdy uznáván jako samostatný rod. Jde o takzvaný hlavní druh, který je charakteristický unikátní znakovou kombinací. Od něho jsou odvozeny druhy vedlejší, které vznikly hybridizací několika druhů hlavních a nesou tudíž znaky svých rodičů. K vedlejším druhům, odvozeným od jestřádbníku oranžového, patří např. krkonošské druhy jestřábník Blyttův (Hieracium blyttianum) či jestřábník hnědočerný (Hieracium fuscoatratum).