Hepatica nobilis - jaterník trojlaločný

2. 3. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Hepatica nobilis Mill.  jaterník trojlaločný

Syn.: Anemone hepatica L., Hepatica triloba Chaix  

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá rostlina s hnědočerným oddenkem, dorůstající se až 20 cm. Listy vyrůstají v přízemní růžici, jsou dlouze řapíkaté, kožovité, matně zelené. Listová čepel je rozdělená do tří laloků, jednotlivé úkrojky jsou široce vejčité, na konci okrouhle zašpičatělé, připomínající laloky jater, zpočátku plstnaté, později olysávající. Růžice loňských zaschlých listů přetrvává často ještě za květu, později je nahrazena novými listy. Květy, vyrůstající na dlouhých, měkce chlupatých, červenohnědých stopkách, jsou sytě modré, vzácněji bílé či narůžovělé. Plodem je kuželovitá nažka s krátkým zobánkem.

 

Rozšíření: Hojně až roztroušeně, především v kontinentálnějších polohách Evropy. Souvislý areál zahrnuje především střední a severovýchodní Evropu. Směrem na jih roste především v horách (Pyreneje, Alpy, Dinardy a další balkánská pohoří). Na východě končí areál rozšíření přibližně na Urale.

 

U nás jde o druh hojný, rostoucí především v teplejších oblastech (termofytikum, mezofytikum), v horských polohách je vzácný a téměř se zde nevyskytuje. Chybí na jihovýchodní Moravě v oblasti Bílých Karpat.

 

Ekologie: Jaterník roste v listnatých či smíšených lesích, v křovinách (především lískových) a na okrajích lesů, na humózních, vlhčích, bazických i kyselých podkladech. Je diagnostickým druhem svazu Carpinion. Typický představitel jarního fenologického aspektu listnatých lesů. Myrmekochorní druh.

 

Hemikryptofyt, který kvete od března do dubna.

 

Význam: Dekorativní, často pěstovaný druh. Byly vyšlechtěny různé barevné a plnokvěté kultivary. V lidovém léčitelství se listy využívají k léčení dýchacích cest.

 

 

 

Literatura:

 

Skalický V. (1988): Hepatica Mill. – jaterník. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 413–414, Academia, Praha.