Henia vesuviana - zemivka

21. 6. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Henia vesuviana (Newport, 1845) – zemivka

Čeleď: Dignathodontidae

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Délka těla až 50 mm. Tělo je mírně zploštělé a protáhlé (63-75 článků), na zemivku poměrně robustní. Hlava je malá s dlouhými článkovanými tykadly, vlečné nohy jsou tenké a krátké. Zbarvení je hnědožluté až oranžové, někdy až do šedozelena.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Henia (v ČR 3 druhy), k přesné determinaci je potřeba porovnat morfologické znaky podle klíče.

 

Rozšíření: Mediteránní druh – druhotně také ve Velké Británii a střední Evropě.

 

V ČR zejména ve vytápěných sklenících a v okolí budov.

 

Biologie a ekologie: Tato zemivka obývá v podmínkách střední Evropy vytápěné skleníky, botanické zahrady, ale také okolí budov a na ruderálních a kamenitých stanovištích. Ve Velké Británii se vyskytuje také na mořském pobřeží. Žije pod kameny. Živí se různými drobnými bezobratlými, např. plži.

 

 

Literatura:


Tuf I. H. & Tufová J. (2008): Proposal of ecological classification of centipede, milipede and terrestrial isopod faunas for evaluation of habitat quality in Czech Republic. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 57: 37-44.