Helicigona lapicida - skalnice kýlnatá

4. 8. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) - skalnice kýlnatá

Syn.: Helix lapicida

Kmen: Mollusca - měkkýši; Třída: Gastropoda - plži

Status: běžný druh

 

Popis: Výška ulity 7-9 mm, šířka 16-17 mm. Ulita je kulovitá a zploštělá s výrazným ostrým kýlem na obvodu. Ulita je lehce rýhovaná. Ústí ulity je bělavé a zešikmené. Zbarvení je šedé až hnědavé s nepravidelnými skvrnami. Noha je tmavě hnědá. U nás je jediný zástupce rodu a díky ostrému kýlu na obvodu ulity nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Evropa - střední a západní Evropa.

 

V ČR hojný druh, na vhodných místech po celém území.

 

Biologie a ekologie: Skalnice kýlnatá obývá různé skalnaté biotopy, suťové lesy, zříceniny a staré zdi. Nejčastěji ji lze nalézt na vlhkých skalách v listnatých lesích. Živí se lišejníky a jinou rostlinnou potravou

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.