Haasea germanica - hrbule pohorská

17. 12. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Haasea germanica (Verhoeff, 1901) – hrbule pohorská

Čeleď: Haaseidae – hrbulovití

Status: běžný druh

 

Popis: Menší mnohonožka o délce těla 80–95 mm. Tělo je mírně zploštělé a má 28 tělních článků. Nápadné jsou dlouhé odstávající makrochety (chloupky) na tělních článcích. Na hlavě je trojúhelníkové oční pole s 8–11 očky. Zbarvení je běložluté až světle hnědé, se světlejšími hrbolky. Nohy jsou poměrně dlouhé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími hrbulemi, zejména pak s hrbulí hajní (Haasea flavescens), která má 30 tělních článků a 14–12 oček v očním poli.

 

Rozšíření: Středoevropský druh, znám z Česka, Německa, Rakouska a Rumunska.

 

V ČR roztroušeně po celém území, zejména v horských a podhorských oblastech.

 

Biologie a ekologie: Hrbule pohorská žije ve smíšených a jehličnatých lesích vyšších poloh. Žije na zemi v listovém opadu, pod kameny, kusy dřeva a kůrou padlých kmenů a pařezů. Živí se rostlinou potravou, někdy také na houbách. Nejpočetnější je na podzim (zvláště v říjnu), kdy bývá dominantním druhem mnohonožky v lesích vyšších ploh.

 

 

Literatura:

 

Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017): Mnohonožky České republiky. ČSOP Vlašim. 256 pp.

 

Kocourek P., Dolejš P. & Kovaříková A. (2023): Atlas rozšíření mnohonožek v České republice. Národní muzeum, Praha. 152 pp.