Gymnadenia conopsea subsp. conopsea - pětiprstka žežulník pravá

2. 3. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. subsp. conopsea - pětiprstka žežulník pravá

Syn.: Orchis conopsea L., Gymnadenia alpina (Turcz. ex Rchb. f.) Czerep., Gymnadenia conopsea var. alpina Turcz. ex Rchb. f., Gymnadenia conopsea subsp. alpina (Turcz. ex Rchb. f.) Janchen

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C3, §3, CITES

 

Popis: Vytrvalé, 30-60 cm vysoké byliny s dvoudílnou hlízou a přímou, v průřezu oblou lodyhou. Listy, vyrůstající na lodyze ve dvou řadách, jsou zelené, úzce kopinaté, na bázi protažené v pochvovitou část. Květenství je válcovitý klas tvořený růžovými, načervenalými či bílými, nevýrazně vonícími květy. Listeny jsou kopinaté, poměrně velké, často obloukovitě zahnuté. Pysk spodního okvětního lístku je mělce trojlaločný, ostruha je tenká, poměrně dlouhá, často zahnutá. Plodem jsou široce válcovité tobolky.

 

Možná záměna: Od, v ČR bohužel vyhynulé, pětiprstky vonné (Gymnadenia odoratissima) se liší dlouhou ostruhou, širším pyskem a nápadně většími tobolkami. Od velmi podobné pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora) se liší zejména šířkou spodních lodyžních listů a počtem květů v květenství.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem, který se vyskytuje od Britských ostrovů na západě, přes střední Evropu, Malou Asii a střední Sibiř, po Čínu a Japonsko na východě. Severní hranice areálu v Evropě probíhá severní Skandinávií a Finskem, jižní hranice leží na severu Pyrenejského poloostrova, v jižní Itálii a v Řecku. Vzácněji se vyskytuje i na některých středomořských ostrovech.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně od nížin do hor. Poměrně hojná je dodnes ještě v Bílých Karpatech, v Českém Středohoří či ve středním Polabí či v podhůří některých pohraničních horských celků. Zajímavý je výskyt druhu v subalpínském stupni Krkonoš a Hrubého Jeseníku.

 

Ekologie: Pětiprstka žežulník v ČR roste ve dvou ekologicky odlišných skupinách stanovišť. Prvním typem jsou louky, pastviny, křovinaté stráně či okraje listnatých lesů, především v nížinách a podhůří. Druhým typem jsou vysokostébelné nivy v ledovcových karech. Snáší kyselé i mírně zásadité, hlinité až skeletovité půdy. Je diagnostickým druhem společenstev horských smilkových trávníků svazu Nardo strictae-Agrostion tenuis.

 

Geofyt, který kvete na přelomu května a června.

 

Ohrožení a ochrana: Druh ustoupil zejména v druhé polovině 20. století. K příčinám ústupu patří zejména změna lučního hospodářství (ukončení pastvy a kosení, nadměrné hnojení) a následné sukcesní procesy. Druh je chráněn zákonem, je zařazen v Červeném seznamu cévnatých rostlin a jako ostatní orchideje je zařazen také v seznamu mezinárodní úmluvy o ochraně druhů CITES.

 

Taxonomická poznámka: Na našem území se vyskytují dva poddruhy: Gymnadenia conopsea subsp. conopsea a Gymnadenia conopsea subsp. montana. Toto dělení však není některými autory uznáváno. Subsp. montana se liší zejména počtem chromozomů (tetraploidní cytotyp), robustnějším vzrůstem či mírně odlišnou fenologií. Vysokohorské populace jsou některými autory hodnoceny jako samostatný druh (poddruh či varieta) G. alpina. Taxonomická hodnota znaků, které vykazují tyto populace je však nejasná.