Gonepteryx rhamni - žluťásek řešetlákový

3. 3. 2009 vytvořil Filip Trnka

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – žluťásek řešetlákový

Čeleď: Pieridae – běláskovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 48–55 mm, samci zbarveni žlutě a samice bíle. Na každém křídle najdeme oranžovou skvrnu. Přední i zadní křídla jsou velmi nápadně zašpičatělá, tvar křídel je zajímavý, setkáme se s ním pouze u žluťáska řešetlákového. Tělo je z vrchu převážně pokryto černým ochlupením.

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený přes Evropu a severní Afriku do Asie (Mongolsko).

 

V ČR hojný druh v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme již časně v březnu, kdy se páří. S touto přezimující generací se můžeme setkat až do srpna (dospělci se dožívají až jednoho roku, řadí se mezi nejvíce dlouhověké motýly u nás). Běžně se s nimi setkáme na okrajích lesů, na loukách v okolí potoků. Samice kladou vajíčka na řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a krušinu olšovou (Frangula alnus). Stádium housenky trvá přibližně měsíc, během června se líhnou motýli, kteří následně přezimují a páří se další jaro.

 

Taxonomická poznámka: V ČR se vyskytuje nominátní poddruh Gonepteryx rhamni rhamni.

 

  

Literatura:

 

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha.